ท่าแมว Cat Pose (Marjariasana): ประโยชน์ วิธีใช้ และข้อควรระวัง


การฝึกโยคะท่าแมว

วิธีการฝึก

  1. คุกเข่า เข่าทั้งสองห่างกันเท่าช่วงไหล่
  2. ระยะห่างระหว่างมือเท่าช่วงไหล่ แขนเหยียดตรง
  3. เงยศีรษะขึ้น แอ่นเอวให้มากที่สุด คงท่าไว้
  4. ก้มศีรษะลงจนคางชิดหน้าอกพร้อมกับโก่งหลังขึ้นให้มากที่สุด
  5. คลายท่า

 

ประโยชน์

  • เพิ่มความยืดหยุ่นบริเวณกระดูกสันหลัง
  • ลดอาการตึงไหล่
  • กระตุ้นอวัยวะในช่องท้อง

 

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ| ท่ากลับศีรษะ|

เพิ่มเพื่อน