jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ท่าสุนัขยืดลง Adho Mukha Svanasana (Downward-Facing Dog)


โยคะท่าสุนัขยืดลง

วิธีการฝึก

หรืออาจจะเริ่มต้นจากท่านอนคว่ำ