หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

Anisocytosis คือลักษณะที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดไม่เท่ากัน


anisocytosis

คนปกติจะมีขนาดเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเท่าๆกัน Anisocytosis คือลักษณะที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดไม่เท่ากัน ใหญ่บ้างเล็กบ้างและปกติ คละเคล้ากันไปในแต่ละ field ที่ส่องกล้อง ไม่พบในคนปกติแต่มักจะพบในรายที่มีภาวะการทำลายเม็ดเลือดแดงก่อนอายุไข และ ม้ามทำงานผิดปกติ นอกจากนั้นมีการตรวจเพื่อยืนยันว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดไม่เท่ากันได้แก่การตรวจ "red blood cell distribution width" (RDW) คือ การตรวจหาค่าการ กระจายตัวของขนาดเม็ดเลือดแดง ค่าปกติ  RDW  =  11.5 – 14.5 % ค่าใด ๆ ที่ RDW ที่สูงกว่าค่าปกติในข้อ 11.5 – 14.5 %จะถือว่ามีสภาวะ Anisocytosis หรือมีจำนวนเซลล์เม็ด เลือดแดงที่ปรากฏขนาดไม่เสมอเหมือนกันมากกว่าปกติ

การแบ่งชนิดของ Anisocytosis

การแบ่งชนิดของ Anisocytosis จะแบ่งตามขนาดของเม็ดเลือดแดงโดยใช้  MCV ซึ่งแบ่งออกเป็น

อาการของโรคแอนไอไซโทซิส

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิด anisocytosis RBCs อาจเป็น:

อาการหลักของ anisocytosis คืออาการโลหิตจางและความผิดปกติของเลือดอื่น ๆ :

อาการหลายอย่างเป็นผลมาจากการส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายลดลง

Anisocytosis ในทางกลับกันถือเป็นอาการของความผิดปกติของเลือดหลายอย่าง

สาเหตุของ anisocytosis

Anisocytosis มักเป็นผลมาจากภาวะอื่นที่เรียกว่าโรคโลหิตจาง. ในภาวะโลหิตจาง RBCs ไม่สามารถนำพาออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายได้เพียงพอ อาจมีอาร์บีซีน้อยเกินไป เซลล์อาจมีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจมีสารประกอบสำคัญที่เรียกว่าฮีโมโกลบินไม่เพียงพอ

โรคโลหิตจางมีหลายประเภทที่สามารถนำไปสู่ ​​RBCs ที่มีขนาดไม่เท่ากัน ได้แก่ :

ความผิดปกติอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิด anisocytosis ได้แก่:

นอกจากนี้ ยาบางชนิดที่ใช้รักษามะเร็งหรือที่เรียกว่ายาเคมีบำบัดที่เป็นพิษต่อเซลล์ อาจส่งผลให้เกิดภาวะอะนิไซโทซิส (anisocytosis)

Anisocytosis อาจพบได้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งบางชนิด

การวินิจฉัย anisocytosis

Anisocytosis มักได้รับการวินิจฉัยในCBC

หากพบว่ามีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง แพทย์ของคุณอาจต้องการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ RBCs ของคุณมีขนาดไม่เท่ากัน พวกเขามักจะถามคำถามเกี่ยวกับคุณประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว เช่นเดียวกับของคุณเอง อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการอื่น ๆ หรือกำลังใช้ยาอยู่ แพทย์อาจถามคำถามเกี่ยวกับอาหารของคุณด้วย

การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ อาจรวมถึง:

วิธีการรักษา anisocytosis

การรักษา anisocytosis ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิดสภาพ ตัวอย่างเช่น ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีวิตามินบี 12 โฟเลตหรือธาตุเหล็กต่ำอาจรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารเสริมและเพิ่มปริมาณวิตามินเหล่านี้ในอาหารของคุณ

ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางประเภทอื่น เช่น โรคโลหิตจางชนิดรูปเคียวหรือโรคธาลัสซีเมีย อาจต้องได้รับการถ่ายเลือดเพื่อรักษาสภาพของตน ผู้ที่เป็นโรค myelodysplastic อาจจำเป็นต้องปลูกถ่ายไขกระดูก

Anisocytosis ในการตั้งครรภ์

Anisocytosis ในระหว่างตั้งครรภ์มักเกิดจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สตรีมีครรภ์มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากต้องการธาตุเหล็กมากขึ้นเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงสำหรับทารกที่กำลังเติบโต

 แสดงให้เห็นว่าการทดสอบ anisocytosis สามารถเป็นวิธีการตรวจพบการขาดธาตุเหล็กในช่วงต้นของการตั้งครรภ์

หากคุณกำลังตั้งครรภ์และเป็นโรคแอนไอไซโทซิส แพทย์ของคุณอาจต้องการทดสอบอื่นๆ เพื่อดูว่าคุณเป็นโรคโลหิตจางหรือไม่ และเริ่มรักษาทันที ภาวะโลหิตจางอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้:

ภาวะแทรกซ้อนของ anisocytosis

หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา ภาวะอะนิไซโทซิสหรือสาเหตุที่แท้จริงอาจนำไปสู่:

สรุป

แนวโน้มระยะยาวสำหรับ anisocytosis ขึ้นอยู่กับสาเหตุของมันและคุณได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพียงใด ตัวอย่างเช่น โรคโลหิตจางมักรักษาให้หายได้ แต่อาจเป็นอันตรายได้หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา โรคโลหิตจางที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม (เช่น โรคโลหิตจางชนิดรูปเคียว) จะต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต

หญิงตั้งครรภ์ที่มี anisocytosis ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างจริงจังเนื่องจากโรคโลหิตจางอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ได้

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด

วันที่ 21/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน