ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Iron deficiecy anemia

ภาวะโลหิตจางเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยที่พบบ่อยที่สุดคือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หมายถึงธาตุเหล็กที่อยู่ในรูปแร่ธาตุซึ่งเป็นส่วนประกอบในเซลล์ต่างๆของร่างกาย เราจะได้รับธาตุเหล็กจากอาหารเป็นหลัก โดยอาหารที่พบธาตุเหล็กมากได้แก่ เนื้อสัตว์เนื้อแดง เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ นอกจากนี้ ยังพบธาตุเหล็กได้ในผักใบเขียวและธัญพืช แต่ธาตุเหล็กในอาหารประเภทหลังนี้จะถูกดูดซึมได้ไม่ดีเท่าธาตุเหล็กจากอาหารพวกเนื้อสัตว์ และอาจมีสารยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กได้ด้วย อาหารและเครื่องดื่มบางประเภทอาจมีผลยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กได้ เช่น ชา กาแฟ  ผู้ที่รับประทานยาเสริมแคลเซียมก็อาจไปรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กหากรับประทานพร้อมกัน  ส่วนอาหารที่วิตามินซีสูง เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว พบว่าช่วยการดูดซึมธาตุเหล็กให้ดีขึ้นได้บ้าง

เมื่อรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กแล้ว จะเกิดการดูดซึมธาตุเหล็กต่อ โดยอาศัยความเป็นกรดในกระเพาะอาหารช่วย การดูดซึมจะเกิดที่ลำไส้เล็กส่วนต้น  หลังจากนั้นจะมีโปรตีนส่งธาตุเหล็กไปตามเซลล์ต่างๆ และไปเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ โดยกว่าสองในสามของธาตุเหล็กในร่างกายจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงในส่วนที่เรียกว่า “ฮีม”  ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยในการจับกับออกซิเจนและส่งไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองส่วนที่เหลือของธาตุเหล็กจะถูกเก็บสะสมไว้ในตับ ม้าม และไขกระดูก

หัวข้อสำหรับเนื้อหา

การขาดธาตุเหล็ก

การขาดธาตุเหล็กเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่ไม่ดี ความผิดปกติของการดูดซึม และการเสียเลือด ดังนั้นผู้ที่ขาดธาตุเหล็กจึงมักมีภาวะขาดสารอาหารอื่นๆ การขาดธาตุเหล็กมักเป็นผลมาจากโรคระบบทางเดินอาหาร และการเสียเลือดที่เกี่ยวข้องกับพยาธิในทางเดินอาหาร ภาวะพร่องและการขาดธาตุเหล็กดำเนินไปหลายระยะ ได้แก่

 • ภาวะพร่องเล็กน้อยหรือภาวะพร่องธาตุเหล็กสะสม: พบว่าความเข้มข้นของเฟอร์ริตินในเลือดและระดับของธาตุเหล็กในไขกระดูกลดลง
 • การขาดส่วนเพิ่ม การทำงานบกพร่องเล็กน้อย หรือการผลิตเม็ดเลือดแดงลดลง การสะสมธาตุเหล็กลดง ธาตุเหล็กที่ส่งไปยังเซลล์เม็ดเลือดแดงและความอิ่มตัวของ Transferrin ลดลง แต่ระดับฮีโมโกลบินมักจะอยู่ในช่วงปกติ นอกจากนี้ ระดับธาตุเหล็กในพลาสมาลดลงและความเข้มข้นของทรานสเฟอร์รินในพลาสมา (วัดจากความสามารถในการจับธาตุเหล็กทั้งหมดในพลาสมา) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความอิ่มตัวของทรานสเฟอร์รินลดลง ความเข้มข้นของตัวรับทรานสเฟอร์รินในซีรั่มก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
 • เหล็กที่สะสมไม่มีอีกแล้ว ฮีมาโตคริตและระดับฮีโมโกลบินลดลง และทำให้เกิด microcytic, hypochromic anemia โดยมีลักษณะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดเล็กที่มีความเข้มข้นของฮีโมโกลบินต่ำ

Iron deficiency anemia(IDA ) ถูกกำหนดให้เป็นระดับฮีโมโกลบินที่ต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าจากการกระจายค่าเฉลี่ยในประชากรที่มีสุขภาพดี ซึ่งมีเพศ และอายุเท่ากันที่อาศัยอยู่ในระดับความสูงเดียวกัน ที่ระดับน้ำทะเล

 • ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินต่ำกว่า 11 ถึง 12 กรัม/เดซิลิตรในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 12 กรัม/เดซิลิตรในวัยรุ่นและผู้หญิง และ 13 กรัม/เดซิลิตรในผู้ชายบ่งชี้ว่ามี IDA

ในปี พ.ศ. 2545 องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ IDA เป็นหนึ่งใน 10 ปัจจัยเสี่ยงชั้นนำของการเกิดโรคทั่วโลกแม้ว่าการขาดธาตุเหล็กเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะโลหิตจาง แต่การขาดธาตุอาหารรองอื่นๆ (เช่น โฟเลตและวิตามินบี 12) และปัจจัยอื่นๆ (เช่น การติดเชื้อเรื้อรังและการอักเสบ) อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางในรูปแบบต่างๆ

โรคโลหิตจางทำให้การทำงานระบบอื่นแปรปรวน ได้แก่ การรบกวนทางเดินอาหารและการทำงานของการรับรู้ที่บกพร่อง การทำงานของภูมิคุ้มกัน การออกกำลังกายหรือการทำงาน และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ในทารกและเด็ก IDA อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตและการรับรู้ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่ปัญหาการเรียนรู้ได้ หลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าผลกระทบของความบกพร่องในวัยเด็กยังคงมีอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากการขาดธาตุเหล็กมักมาพร้อมกับการขาดสารอาหารอื่นๆ อาการและอาการแสดงของการขาดธาตุเหล็กจึงแยกได้ยาก

เราขาดธาตุเหล็กเพราะอะไร

สาเหตุของการขาดธาตุเหล็กพบได้หลากหลาย  ที่พบบ่อย เช่น

1. รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อย  พบได้บ่อยในเด็กทารกที่รับประทานแต่นมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในนมมีปริมาณธาตุเหล็กเพียงเล็กน้อย  ในผู้ใหญ่ การขาดธาตุเหล็กจากการรับประทานน้อยเจอได้ไม่บ่อย

2. การดูดซึมธาตุเหล็กผิดปกติ  เป็นสาเหตุที่พบได้ไม่บ่อย  อาจเกิดจากการมีกรดในกระเพาะอาหารลดลง เช่น ผู้ที่รับประทานยาลดกรดในกระเพาะอาหารนานๆหรือผู้สูงอายุ ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออก ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเอาลำไส้เล็กส่วนต้นออก  ผู้ที่มีการอักเสบของลำไส้เล็กส่วนต้นเรื้อรัง เป็นต้น
3. ความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มมากขึ้น  พบได้บ่อยในผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่ หรือมีการให้นมบุตร โดยความต้องการธาตุเหล็กของคนกลุ่มนี้จะมากกว่าคนทั่วไปถึงสามเท่า ในเด็กเล็กที่กำลังเจริญเติบโตก็มีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

4. สูญเสียธาตุเหล็กมากกว่าปกติ  มักเกิดจากการเสียเลือดเรื้อรัง  สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ เลือดประจำเดือนออกมาก และนานกว่าปกติในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์  เลือดออกในทางเดินอาหารจากสาเหตุต่างๆ เช่น แผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง เลือดออกในหลอดอาหาร ริดสีดวงทวารหนัก หรือแม้แต่มะเร็งลำไส้ใหญ่ ก็อาจจะมีอาการนำให้ทราบได้จากภาวะขาดธาตุเหล็ก การเสียเลือดจากสาเหตุอื่นๆที่พบไม่บ่อย เช่น จากเม็ดเลือดแดงแตกและเสียเลือดในทางเดินปัสสาวะ เสียเลือดจากระบบทางเดินหายใจ  การบริจาคเลือดบ่อยครั้งกว่าที่กำหนดและไม่รับประทานยาเสริมธาตุเหล็กทดแทน เป็นต้น


7กลุ่มเสี่ยงโรคโลหิตจาง

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก

กลุ่มต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ

1.สตรีมีครรภ์

ในระหว่างตั้งครรภ์ ปริมาณพลาสมา และมวลเซลล์เม็ดเลือดแดงจะขยายตัว เนื่องจากการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงของมารดาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลจากการขยายตัวนี้ และเพื่อตอบสนองความต้องการของทารกในครรภ์และรก ปริมาณธาตุเหล็กที่ผู้หญิงต้องการเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ การขาดธาตุเหล็กในระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารก การคลอดก่อนกำหนด และน้ำหนักแรกเกิดต่ำ

2.ทารกและเด็กเล็ก

ทารก—โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำ หรือมารดามีภาวะขาดธาตุเหล็ก—มีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กเนื่องจากความต้องการธาตุเหล็กสูง เนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทารกที่ครบกำหนดมักจะมีธาตุเหล็กสะสมเพียงพอ และต้องการธาตุเหล็กจากแหล่งภายนอกเพียงเล็กน้อยจนกว่าจะอายุ 4 ถึง 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ทารกที่ครบกำหนดมีความเสี่ยงที่จะขาดธาตุเหล็กเมื่ออายุ 6 ถึง 9 เดือน เว้นแต่พวกเขาจะได้รับอาหารแข็งในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งอุดมด้วยธาตุเหล็กทางชีวภาพ หรือสูตรเสริมธาตุเหล็ก

3.ผู้หญิงที่มีประจำเดือนออกมาก

สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดออกมากผิดปกติระหว่างมีประจำเดือนมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดธาตุเหล็ก เชื่อว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนอย่างน้อย 10% เป็นโรคปวดประจำเดือน แต่เปอร์เซ็นต์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกณฑ์การวินิจฉัยที่ใช้ ผู้หญิงที่มีภาวะหมดประจำเดือนจะสูญเสียธาตุเหล็กต่อรอบเดือนโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้หญิงที่มีเลือดออกตามปกติ หลักฐานที่จำกัดบ่งชี้ว่าอาการปวดประจำเดือนอาจเป็นสาเหตุของโรค IDA ประมาณ 33% ถึง 41% ในสตรีวัยเจริญพันธุ์4.ผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำ

ผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการขาดธาตุเหล็กในสหรัฐอเมริกา ผู้ใหญ่อาจบริจาคโลหิตได้บ่อยทุก 8 สัปดาห์ ซึ่งอาจทำให้ธาตุเหล็กหมดไป ประมาณ 25%–35% ของผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำจะเกิดภาวะขาดธาตุเหล็ก ในการศึกษาผู้บริจาคโลหิต 2,425 คน ผู้ชายที่บริจาคโลหิตอย่างน้อย 3 คน และผู้หญิงที่บริจาคโลหิตครบส่วนอย่างน้อย 2 ครั้งในปีที่แล้ว มีแนวโน้มที่จะมีธาตุเหล็กสะสมมากกว่าผู้บริจาคครั้งแรกถึง 5 เท่า การทดลองทางคลินิกของการเสริมธาตุเหล็กพบว่าผู้ใหญ่ 215 คนที่บริจาคเลือดหนึ่งหน่วยภายใน 3-8 วันที่ผ่านมา สุ่มให้รับธาตุเหล็กเสริม (ธาตุเหล็ก 37.5 มก./วัน จากเฟอร์รัสกลูโคเนต) เป็นเวลา 24 สัปดาห์ หายเป็นปกติ ฮีโมโกลบินและธาตุเหล็กน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไม่ได้รับอาหารเสริม หากไม่มีการเสริมธาตุเหล็ก ผู้บริจาค 2 ใน 3 ไม่ได้รับธาตุเหล็กที่สูญเสียไป แม้จะผ่านไป 24 สัปดาห์แล้วก็ตาม

5.ผู้ที่เป็นมะเร็ง

ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้มากถึง 60% มีภาวะขาดธาตุเหล็กในการวินิจฉัย อาจเป็นเพราะการเสียเลือดเรื้อรังความชุกของการขาดธาตุเหล็กในผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นมีตั้งแต่ 29% ถึง 46% สาเหตุหลักของการขาดธาตุเหล็กในผู้ที่เป็นมะเร็งคือโรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง (จะกล่าวถึงในหัวข้อธาตุเหล็กและสุขภาพด้านล่าง) และโรคโลหิตจางที่เกิดจากเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม การสูญเสียเลือดเรื้อรังและการขาดสารอาหารอื่นๆ (เช่น อาการเบื่ออาหารที่เกิดจากมะเร็ง) อาจทำให้การขาดธาตุเหล็กรุนแรงขึ้นในประชากรกลุ่มนี้

6.ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหรือเคยผ่าตัดทางเดินอาหาร

ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารบางอย่าง (เช่น โรค celiac, ulcerative colitis และ Crohn's disease) หรือผู้ที่ผ่านขั้นตอนการผ่าตัดทางเดินอาหารบางอย่าง (เช่น gastrectomy หรือ intestinal resection) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการขาดธาตุเหล็กเนื่องจากความผิดปกติหรือการผ่าตัดของพวกเขาต้องมีการจำกัดอาหารหรือ ส่งผลให้เกิดการดูดซึมธาตุเหล็กหรือการสูญเสียเลือดในทางเดินอาหาร การรวมกันของการบริโภคธาตุเหล็กต่ำและการสูญเสียธาตุเหล็กสูงสามารถนำไปสู่สมดุลของธาตุเหล็กที่เป็นลบ ลดการผลิตฮีโมโกลบิน หรือ microcytic, hypochromic anemia

7.โรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง

ประมาณ 60% ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังมีภาวะขาดธาตุเหล็ก และ 17% มี IDA ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มนี้ สาเหตุที่เป็นไปได้ของการขาดธาตุเหล็กในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ได้แก่ ภาวะโภชนาการต่ำ การดูดซึมธาตุเหล็กบกพร่อง การสะสมธาตุเหล็กบกพร่อง หัวใจแคชเซีย และการใช้ยาแอสไพรินและยาต้านการแข็งตัวของเลือดในช่องปาก ซึ่งอาจส่งผลให้มีการสูญเสียเลือดบางส่วนในทางเดินอาหาร

จะเกิดอาการอย่างไรเมื่อขาดธาตุเหล็ก

ผู้ที่ขาดธาตุเหล็กในระยะแรกอาจยังไม่มีอาการใดๆ เนื่องจากมีธาตุเหล็กที่เก็บสะสมสำรองอยู่  ต่อเมื่อการขาดธาตุเหล็กนั้นเป็นมากขึ้นจึงค่อยๆเริ่มเกิดอาการ อาการอาจเป็นแบบไม่จำเพาะ เช่น รู้สึกหงุดหงิด ความคิดความอ่านไม่แจ่มใส นอนไม่หลับ   อาการที่เกิดได้บ่อย และทำให้แพทย์วินิจฉัยภาวะขาดธาตุเหล็กได้นั้นมักเกิดจากอาการทางระบบเลือด ได้แก่การเกิดภาวะโลหิตจางนั่นเอง  อาการของภาวะโลหิตจาง ได้แก่ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายมากขึ้นเวลาออกแรง หรือหากเป็นมากอาจมีอาการเหนื่อยเวลาอยู่เฉยๆ มีอาการเวียนศีรษะ หมดสติ ใจสั่น หัวใจล้มเหลว  ผู้ป่วยบางรายอาจมีคนทักว่าดูซีดลง กินอาหารรสเผ็ดแล้วแสบลิ้นเนื่องจากมีลิ้นเลี่ยน  ในรายที่เป็นมานานๆอาจมีเล็บผิดรูปโดยงอเป็นรูปช้อน

มีอาการหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับโรคโลหิตจางทุกประเภท พวกเขาคือ:

 • รู้สึกเหนื่อย
 • ความซีด
 • หายใจลำบาก
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • อาการวิงเวียนศีรษะ
 • ปวดศีรษะ
 • รู้สึกหนาว (รวมถึงความรู้สึกที่มือหรือเท้าเย็นกว่าปกติ)
 • การติดเชื้อ (เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน)

ใครมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมากที่สุด?

ทุกคนสามารถเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้ แม้ว่ากลุ่มต่อไปนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่า:

 • ผู้หญิง: การเสียเลือดระหว่างมีประจำเดือนและการคลอดบุตรสามารถนำไปสู่โรคโลหิตจางได้
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีซึ่งมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กต่ำ
 • ผู้ที่ใช้ยาเจือจางเลือด เช่น แอสไพริน, Plavix®, Coumadin® หรือ heparin
 • ผู้ที่มีภาวะไตวาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกำลังฟอกไตอยู่) เนื่องจากมีปัญหาในการสร้างเม็ดเลือดแดง
 • ผู้ที่มีปัญหาในการดูดซึมธาตุเหล็ก

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณขาดธาตุเหล็ก

ผู้คนมักไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคโลหิตจางจนกว่าจะมีอาการหรืออาการแสดง เช่น ซีดหรือ 'ซีดเซียว' เหนื่อยล้า หรือมีปัญหาในการออกกำลังกาย"หากคุณมีธาตุเหล็กต่ำ คุณยังอาจ:

 • รู้สึกหายใจไม่ออก
 • มีอาการหัวใจเต้นเร็ว
 • มีอาการมือเท้าเย็น
 • ต้องการวัตถุแปลก ๆ เช่นดินหรือดินเหนียว
 • มีเล็บเปราะและรูปช้อนหรือผมร่วง
 • แผลที่มุมปาก
 • เจ็บลิ้น
 • การขาดธาตุเหล็กอย่างรุนแรงอาจทำให้กลืนลำบาก

จะวินิจฉัยภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

โดยทั่วไปแพทย์จะวินิจฉัยภาวะนี้จะการซักถามประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อน จากนั้นจึงส่งตรวจเลือดเพื่อดูเม็ดเลือดสมบูรญ์, ปริมาณธาตุเหล็กในร่างกาย, และปริมาณธาตุเหล็กสะสม  ในสถานที่ที่การตรวจทำได้ไม่สมบูรณ์ อาจใช้การให้การรักษาด้วยยาธาตุเหล็กและตรวจติดตามว่าตอบสนองดีหรือไม หากตอบสนองดีก็น่าจะเป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจริง  แต่หากไม่ดีขึ้นก็ควรนึกถึงภาวะโลหิตจางจากสาเหตุอื่น

การรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

การรักษาขึ้นกับความเร่งด่วนของอาการ  หากมีภาวะโลหิตจางรุนแรงมากหรือเป็นในผู้สูงอายุก็ควรได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • ให้ออกซิเจน
 • ห้เลือดแดงทดแทน  
 • จากนั้นจึงให้ธาตุเหล็กทดแทนร่วมไปด้วย โดยที่มีใช้จะอยู่ในรูปของยารับประทานและยาฉีดเข้าเส้นเลือด ยาธาตุเหล็กในรูปรับประทานมักจะถูกใช้ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากใช้ง่าย ให้ผลการรักษาดีและราคาไม่แพง ยาจะมีหลายรูปแบบซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุเหล็กที่เป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่จะให้ผลการรักษาไม่ต่างกัน เมื่อรับประทานยาธาตุเหล็กแล้วจะมีอุจจาระสีดำ ซึ่งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่กินยา ผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือ อาการมวนท้อง คลื่นไส้ ท้องอืด ซึ่งมักไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง แต่ในบางคนอาจทนภาวะนี้ไม่ไหว จำเป็นต้องให้ในรูปยาฉีดแทน ซึ่งจะยุ่งยากมากกว่า ราคาแพงและอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้  การรักษามักต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 3 – 6 เดือน เพื่อให้ธาตุเหล็กเก็บสะสมในร่างกายเต็มที่  ที่สำคัญระหว่างการรักษาโดยให้ธาตุเหล็กทดแทน จะต้องมีการหาสาเหตุที่ขาดธาตุเหล็ก และรักษาไปด้วยเสมอเพื่อเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ  ในผู้ที่มีความเสี่ยงของการขาดธาตุเหล็ก เช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กที่กำลังเจริญเติบโต ผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นประจำ ถึงแม้ยังไม่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ก็ควรพิจารณารับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างเป็นประจำ

เหล็กและสุขภาพ

ส่วนนี้เน้นที่บทบาทของธาตุเหล็กใน IDA ในสตรีมีครรภ์ ทารก และเด็กวัยเตาะแตะ ตลอดจนโรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง

IDA ในหญิงตั้งครรภ์

การได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอในระหว่างตั้งครรภ์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อ IDA ของผู้หญิง การบริโภคที่ต่ำยังเพิ่มความเสี่ยงของทารกที่จะมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ คลอดก่อนกำหนด มีธาตุเหล็กสะสมน้อย และพัฒนาการทางความคิดและพฤติกรรมบกพร่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า

 • มีภาวะขาดธาตุเหล็ก อัตราการขาดอยู่ที่ 6.9% ในกลุ่มสตรีในไตรมาสแรก 14.3% ในไตรมาสที่สอง และ 29.7% ในไตรมาสที่สาม
 • การเสริมธาตุเหล็กสามารถป้องกัน IDA ในหญิงตั้งครรภ์และผลเสียที่เกี่ยวข้องในทารกได้
 • การเสริมธาตุเหล็ก 9–90 มก. ทุกวันช่วยลดความเสี่ยงของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในระยะได้ 70% และการขาดธาตุเหล็กในระยะ 57%
 • การใช้อาหารเสริมธาตุเหล็กทุกวันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง 8.4% ของการมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย เทียบกับ 10.2% ที่ไม่ได้เสริม นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยน้ำหนักแรกเกิดยังสูงขึ้น 31 กรัม สำหรับทารกที่มารดารับประทานธาตุเหล็กเสริมทุกวันในระหว่างตั้งครรภ์

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนำว่า

 • ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่ไปฝากครรภ์ครั้งแรก ให้เริ่มรับประทานธาตุเหล็กเสริมในขนาดต่ำ (30 มก./วัน) และตรวจหา IDA ผู้หญิงที่มี IDA (ซึ่งหมายถึงความเข้มข้นของฮีโมโกลบินน้อยกว่า 9 กรัม/เดซิลิตร หรือระดับฮีมาโตคริตน้อยกว่า 27%) ควรได้รับธาตุเหล็กในขนาดรับประทาน 60-120 มก./วัน

แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันแนะนำให้สตรีที่ตั้งครรภ์รับประทานธาตุเหล็กเสริมตามคำแนะนำของสูติแพทย์ หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ เสริมว่าการบริโภคธาตุเหล็กในปริมาณต่ำเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขสำหรับสตรีมีครรภ์

IOM ตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากค่ามัธยฐานของการบริโภคธาตุเหล็กในอาหารของหญิงตั้งครรภ์นั้นต่ำกว่า EAR มาก สตรีมีครรภ์จึงจำเป็นต้องได้รับธาตุเหล็กเสริม

IDA ในทารกและเด็กเล็ก

ประมาณ 12% ของทารกอายุ 6 ถึง 11 เดือนในสหรัฐอเมริกาได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ และ 8% ของเด็กวัยหัดเดินมีภาวะขาดธาตุเหล็ก ความชุกของ IDA ในเด็กวัยหัดเดินของสหรัฐอเมริกาอายุ 12 ถึง 35 เดือนมีตั้งแต่ 0.9% ถึง 4.4% ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทารกที่ครบกำหนดมักจะมีธาตุเหล็กสะสมไว้อย่างเพียงพอในช่วง 4 ถึง 6 เดือนแรก แต่ความเสี่ยงของการขาดธาตุเหล็กในทารกน้ำหนักแรกเกิดต่ำ และทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากมีธาตุเหล็กสะสมน้อย

IDA ในวัยทารกสามารถนำไปสู่ผลกระทบด้านการรับรู้และจิตใจที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงความสนใจที่ล่าช้าและการแยกตัวจากสังคม ผลเสียเหล่านี้บางอย่างอาจเปลี่ยนกลับไม่ได้ นอกจากนี้ IDA ยังมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของตะกั่วในเลือดที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นพิษต่อระบบประสาท

การเสริมอาหารที่มีธาตุเหล็ก 12.5 มก. ถึง 30 มก. เป็นเฟอร์รัสฟูมาเรตและธาตุอาหารรองอื่นๆ 4 ถึง 14 ชนิดสำหรับ 2 ถึง 12 คน เดือนลดอัตราโลหิตจางลง 31% และการขาดธาตุเหล็ก 51% เมื่อเทียบกับการไม่แทรกแซงหรือยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อการวัดการเจริญเติบโต

IDA ในทารกและเด็กเล็ก: CDC แนะนำให้ทารกอายุน้อยกว่า 12 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวหรือส่วนใหญ่ดื่มนมผงเสริมธาตุเหล็กสำหรับทารก

 • ทารกที่กินนมแม่ซึ่งคลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำควรได้รับธาตุเหล็ก 2-4 มก./กก./วัน (สูงสุด 15 มก./วัน) ตั้งแต่อายุ 1-12 เดือน
 • ทารกที่กินนมแม่ที่ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 1 มก./กก./วัน) จากอาหารเสริมเมื่ออายุ 6 เดือน ควรได้รับธาตุเหล็กลดลง 1 มก./กก./วัน
 • นอกจากนี้ CDC ยังแนะนำให้ทารกและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความเสี่ยงสูงต่อ IDA (เช่น เด็กจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและเด็กที่ย้ายถิ่นฐาน) ควรได้รับการตรวจคัดกรองระหว่างอายุ 9-12 เดือน 6 ​​เดือนหลังจากนั้น และทุกๆ ปีตั้งแต่อายุ 2-5 ปี
 • การรักษา IDA เริ่มต้นด้วยการให้ธาตุเหล็ก 3 มก./กก./วัน ระหว่างมื้ออาหาร
 • American Academy of Pediatrics แนะนำให้เสริมธาตุเหล็กวันละ 1 มก./กก. สำหรับทารกครบกำหนดที่กินนมแม่อย่างเดียวหรือเป็นหลักตั้งแต่อายุ 4 เดือน จนกระทั่งทารกเริ่มรับประทานอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก เช่น ซีเรียลเสริมธาตุเหล็ก สูตรสำหรับทารกมาตรฐานที่มีธาตุเหล็ก 10 ถึง 12 มก./ลิตร สามารถตอบสนองความต้องการธาตุเหล็กของทารกในปีแรกของชีวิต
 • สถาบันแนะนำให้เสริมธาตุเหล็ก 2 มก./กก./วัน สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดอายุ 1 ถึง 12 เดือนที่กินนมแม่
 • WHO แนะนำให้เสริมธาตุเหล็ก 2 มก./กก./วัน ในเด็กอายุ 6 ถึง 23 เดือนที่รับประทานอาหารที่ไม่มีธาตุเหล็กเสริมหรืออาศัยอยู่ในภูมิภาค (เช่น ประเทศกำลังพัฒนา) ที่ความชุกของโรคโลหิตจางสูงกว่า 40%

โรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง

โรคที่มีการอักเสบ ติดเชื้อ และเนื้องอกบางชนิด (เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคลำไส้อักเสบ และมะเร็งเม็ดเลือด) สามารถทำให้เกิดโรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง หรือที่เรียกว่าโรคโลหิตจางจากการอักเสบ โรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรังเป็นโรคโลหิตจางที่พบมากเป็นอันดับสองรองจาก IDA ในคนที่เป็นโรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง ไซโตไคน์ที่อักเสบจะไปควบคุมฮอร์โมนเฮปซิดิน เป็นผลให้สภาวะสมดุลของธาตุเหล็กหยุดชะงักและธาตุเหล็กถูกเปลี่ยนจากการไหลเวียนไปยังสถานที่จัดเก็บ ซึ่งจำกัดปริมาณธาตุเหล็กที่มีอยู่สำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดง

ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังมักไม่รุนแรงถึงปานกลาง (ระดับฮีโมโกลบิน 8 ถึง 9.5 กรัม/เดซิลิตร) และสัมพันธ์กับจำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำและการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง ภาวะนี้วินิจฉัยได้ยากเพราะแม้ว่าระดับเฟอร์ริตินในเลือดต่ำจะบ่งชี้ถึงการขาดธาตุเหล็ก แต่ระดับเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือมีการอักเสบ

ผลกระทบทางคลินิกของการขาดธาตุเหล็กในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังนั้นไม่ชัดเจน

ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป

ผู้ใหญ่ที่มีการทำงานของลำไส้ปกติมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะมีธาตุเหล็กเกินจากแหล่งธาตุเหล็กในอาหาร อย่างไรก็ตาม การบริโภคธาตุเหล็กอย่างเฉียบพลันมากกว่า 20 มก./กก. จากอาหารเสริมหรือยาอาจทำให้กระเพาะปั่นป่วน ท้องผูก คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน และเป็นลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้รับประทานอาหารในเวลาเดียวกัน การรับประทานอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก 25 มก. ขึ้นไปสามารถลดการดูดซึมสังกะสีและความเข้มข้นของสังกะสีในพลาสมาได้ ในกรณีที่รุนแรง (เช่น กินครั้งเดียว 60 มก./กก.) การให้ธาตุเหล็กเกินขนาดอาจทำให้อวัยวะหลายระบบล้มเหลว โคม่า ชัก และถึงขั้นเสียชีวิตได้

ระหว่างปี พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2543 เด็กในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 43 คนเสียชีวิตจากการรับประทานอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง (ธาตุเหล็ก 36–443 มก./น้ำหนักตัว กก.) การกลืนกินอาหารเสริมธาตุเหล็กโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ประมาณหนึ่งในสามของการเสียชีวิตจากการเป็นพิษในเด็กที่รายงานในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2526 ถึง 2534

Hemochromatosis

ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน hemochromatosis (HFE) มีความเกี่ยวข้องกับการสะสมธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไป คนผิวขาวประมาณ 1 ใน 10 คนมีการกลายพันธุ์ของ HFE (C282Y) ที่พบมากที่สุด แต่มีเพียง 4.4 คนต่อคน 1,000 คนเท่านั้นที่เป็นโฮโมไซกัสสำหรับการกลายพันธุ์และมีฮีโมโครมาโตซิส ภาวะนี้พบได้น้อยกว่าในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น หากไม่มีการรักษาด้วยการคีเลชั่นเป็นระยะหรือการตัดเม็ดเลือด ผู้ที่มีภาวะฮีโมโครมาโตซิสจากกรรมพันธุ์มักจะมีอาการแสดงของธาตุเหล็กเป็นพิษในช่วงอายุ 30 ปีผลกระทบเหล่านี้อาจรวมถึงโรคตับแข็ง มะเร็งเซลล์ตับ โรคหัวใจ และการทำงานของตับอ่อนบกพร่อง American Association for the Study of Liver Diseases แนะนำว่าการรักษา hemochromatosis รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเสริมธาตุเหล็กและวิตามินซี [30]

FNB ได้กำหนด ULs สำหรับธาตุเหล็กจากอาหารและอาหารเสริมโดยพิจารณาจากปริมาณธาตุเหล็กที่เกี่ยวข้องกับผลต่อระบบทางเดินอาหารหลังจากได้รับเกลือเหล็กเสริม (ดูตารางที่ 3) ULs ใช้กับทารก เด็ก และผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แพทย์บางครั้งกำหนดการบริโภคที่สูงกว่า UL เช่น เมื่อผู้ที่มี IDA ต้องการปริมาณที่สูงกว่าเพื่อเติมธาตุเหล็กที่สะสมไว้ [5]

Table 3: ระดับการบริโภคสูง ที่ยอมรับได้สำหรับเหล็ก [5]*
อายุ ชาย หญิง การตั้งครรภ์ การให้นมบุตร
แรกเกิดถึง 6 เดือน 40 mg 40 mg    
7–12 เดือน 40 mg 40 mg    
1–3 ปี 40 mg 40 mg    
4–8 ปี 40 mg 40 mg    
9–13ปี 40 mg 40 mg    
14–18ปี 45 mg 45 mg 45 mg 45 mg
19+ ปี 45 mg 45 mg 45 mg 45 mg

* นมแม่ สูตรอาหาร และอาหารควรเป็นแหล่งธาตุเหล็กเดียวสำหรับทารก

ปฏิสัมพันธ์กับยา

ธาตุเหล็กสามารถโต้ตอบกับยาบางชนิดได้ และยาบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อระดับธาตุเหล็ก มีตัวอย่างบางส่วนด้านล่าง บุคคลที่รับประทานยาเหล่านี้และยาอื่นๆ เป็นประจำควรปรึกษาเกี่ยวกับสถานะธาตุเหล็กของตนกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

เลโวโดปา levodopa

หลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าในคนที่มีสุขภาพดี การเสริมธาตุเหล็กจะลดการดูดซึมของเลโวโดปา (พบใน Sinemet® และ Stalevo®) ซึ่งใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันและโรคขาอยู่ไม่สุข ฉลากสำหรับ levodopa เตือนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีธาตุเหล็กอาจลดปริมาณของ levodopa ที่มีต่อร่างกาย และทำให้ประสิทธิภาพทางคลินิกลดลง

ลีโวไทร็อกซีน Levothyroxine

Levothyroxine (Levothroid®, Levoxyl®, Synthroid®, Tirosint® และ Unithroid®) ใช้เพื่อรักษาภาวะพร่องไทรอยด์ โรคคอพอก และมะเร็งต่อมไทรอยด์ การกลืนกินธาตุเหล็กและ levothyroxine พร้อมกันอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของ levothyroxine ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกในผู้ป่วยบางราย ฉลากของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เตือนว่าอาหารเสริมธาตุเหล็กสามารถลดการดูดซึมของยาเม็ด levothyroxine และไม่ควรให้ยา levothyroxine ภายใน 4 ชั่วโมงของอาหารเสริมธาตุเหล็ก

สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม Proton pump inhibitors

กรดในกระเพาะอาหารมีบทบาทสำคัญในการดูดซึมธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีมจากอาหาร เนื่องจากสารยับยั้งการปั๊มโปรตอน เช่น lansoprazole (Prevacid®) และ omeprazole (Prilosec®) ช่วยลดความเป็นกรดของกระเพาะอาหาร จึงลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ การรักษาด้วยสารยับยั้งโปรตอนปั๊มนานถึง 10 ปีไม่เกี่ยวข้องกับภาวะพร่องธาตุเหล็กหรือโรคโลหิตจางในผู้ที่มีธาตุเหล็กสะสมตามปกติ แต่ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดธาตุเหล็กที่รับประทานยายับยั้งโปรตอนปั๊มสามารถตอบสนองต่อการเสริมธาตุเหล็กได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ธาตุเหล็กและอาหารเพื่อสุขภาพ

หลักเกณฑ์ด้านโภชนาการของรัฐบาลกลางสำหรับชาวอเมริกันปี 2558-2563 ระบุว่า "ความต้องการทางโภชนาการควรได้รับจากอาหารเป็นหลัก ... อาหารในรูปแบบที่มีสารอาหารหนาแน่นประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น รวมทั้งใยอาหารและสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอื่นๆ ที่อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลกระทบ ในบางกรณี อาหารเสริมและอาหารเสริมอาจมีประโยชน์ในการให้สารอาหารอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่อาจบริโภคในปริมาณที่น้อยกว่าที่แนะนำ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างอาหารเพื่อสุขภาพ โปรดดูแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันและ MyPlate ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา

แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันอธิบายถึงรูปแบบการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพว่า:

 • ให้รับประทานผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช นมและผลิตภัณฑ์จากนมไขมันต่ำหรือไขมันต่ำ และน้ำมัน อาหารเช้าซีเรียลพร้อมรับประทานหลายชนิดเสริมธาตุเหล็ก และผักและผลไม้บางชนิดมีธาตุเหล็ก
 • ให้รับประทานอาหารโปรตีนที่หลากหลาย รวมถึงอาหารทะเล เนื้อสัตว์ไม่ติดมันและสัตว์ปีก ไข่ พืชตระกูลถั่ว (ถั่วและถั่วลันเตา) ถั่ว เมล็ดพืช และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง หอยนางรมและตับวัวมีปริมาณธาตุเหล็กสูง เนื้อวัว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วลูกไก่ และปลาซาร์ดีนเป็นแหล่งธาตุเหล็กที่ดี ไก่ ทูน่า และไข่มีธาตุเหล็ก
 • จำกัดไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ น้ำตาลที่เติม และโซเดียม
 • รับประทานอาหารไม่เกินนความต้องการแคลอรี่รายวันของคุณ

 

หากคุณรู้สึกเหนื่อยและเหนื่อยล้า ให้ไปพบแพทย์ “การตรวจหาและวินิจฉัยการขาดธาตุเหล็กในระยะต่างๆ ทำได้ค่อนข้างง่ายด้วยการตรวจเลือดอย่างง่าย” โทมัสกล่าว ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคโครห์น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล หรือโรค celiac ควรตรวจธาตุเหล็กเป็นประจำ

Google
 

เพิ่มเพื่อน