เซลล์ basophil

เซลล์ basophil เป็นชนิดหนึ่งของเม็ดเลือดขาว พบว่ามีประมาณร้อยละ 0.5 ของเม็ดเลือดขาว เซลล์ basophil จะหลั่ง Histamin ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทำให้หลอดเลือดขยาย การตรวจพบ basophil ในเลือดสูงแสดงว่ากำลังเป็นภูมิแพ้

Basophils เหมือน Mast cell ในการสร้างสารที่ตอบสนองต่อภาวะภูมิแพ้ ปุจจุบันได้มีการศึกษาพบว่า Basophils มีบทบาทในการอักเสบของหลายโรค เราพบว่าจะพบ Basophils สูงในภาวะต่างๆดังนี้


basophil

 • โรคหอบหืด โดยเฉพาะในช่วงที่โรคหอบหืดกำลังกำเริบ และพบว่าค่า Basophils ที่สูงจะสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากหอบหืด
 • พบเซลล์ Basophils ในโรคผิวหนังเช่น atopic dermatitis และ allergic contact dermatitis
 • โรคลมพิษเรื้อรัง
 • พบ Basophils ในม้ามและต่อมน้ำเหลืองของโรค SLE
 • basophil เบโซฟิลถูกสร้างในไขกระดูก เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีปริมาณน้อยที่สุดคือมีประมาณ 0 – 100 เซลล์ต่อ ลบ.มม.
 • หน้าที่ของ เบโซฟิล basophil มีหน้าที่ป้องกันการเกิดอาการภูมิแพ้ กล่าวคือ มันจะควบคุมร่างกายที่จะหลั่งสารฮิสตามีน (histamine) อันเป็นปฏิกิริยาซึ่งเกิดจากการรับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ มิให้หลั่งออกมามากเกินไป นอกจากนั้น เบโซฟิลยังช่วยควบคุมสารเฮพาริน (heparin ซึ่งทำให้เลือดใส) มิให้มีมากจนเกินไป

ค่าปกติของ Basophil

 • basophil จะมีประมาณ 0.5 – 1.0 % หรือประมาณ  25 -100 เซลล์

ค่าผิดปกติ

ค่าน้อย basopenia สาเหตุ

 • อาจเกิดจากโรคไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism)
 • ร่างกายสตรีอาจกำลังตกไข่ (ovulation)
 • อาจกำลังตั้งครรภ์
 • ร่างกายอาจกำลังอยู่ในสภาวะเครียดอย่างหนัก

ค่ามากไป basophilia สาเหตุ

 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดจากไขกระดูกชนิดเรื้อรัง (chronic myelocytic leukemia)
 • อาจเกิดโรคมะเร็งปุ่มน้ำเหลือง (Hodgkin's lymphoma)
 • อาจเกิดการอักเสบจากแผลในลำไส้ (ulcerative colitis)

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด

เรียบเรียงวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน