หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจ eosinophil

เพื่อทราบจำนวน อีโอซิโนฟิล (eosinophil เขียนย่อ ๆ ว่า Eos) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของเซลล์เม็ดเลือดขาว ว่ามีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ของเซลล์เม็ดเลือดขาว (WBC)

Eosinophils เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง Eosinophils จะมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการต่อต้ามพาราสิต สาเหตุที่ทำให้ Eosinophils สูงได้แก่

ค่าปกติของ Eosinophils


ค่า Eosinophils น้อย

ในทางน้อย มีศัพท์เรียกว่า eosinopenia สาเหตุ

ค่า Eosinophils สูง

ในทางมาก มีศัพท์เรียกว่า eosinophilia สาเหตุ

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด

เรียบเรียงวันที่ 25/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน