การรักษาโรคชิคุนกุนย่า

การดูแลรักษาผู้ป่วยชิคุนกุนยาแบ่งออกเป็นระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง

การดูแลโรคชิคุนกุนย่าระยะเฉียบพลัน

การดูและระยะนี้อาจจะดูแลที่บ้าน หรือโรงพยาบาลก็ได้ โดยมีหลักการดูแลดังนี้

ผู้ป่วยทุกรายที่มีไข้ควรจะปรึกษาแพทย์ เพื่อกาวินิจฉัยที่ถูกต้อง และมีการประเมินสภาพการขาดน้ำ

อาการขาดน้ำอย่างรุนแรง จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อได้แก่

อาการขาดน้ำอย่างรุนแรงจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อได้แก่อาการของผู้ที่ขาดน้ำปานกลาง

หากมีอาการต่อไปนี้ควรจะไปพบแพทย์

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง

ปัญหาเรื่องข้อ

ผู้ป่วยโรคชิคุณกันย่ามักจะมีอาการปวดข้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการปวดข้อจะหายใน1-2สัปดาห์ ร้อยละ20จะหายในหลายสัปดาห์ น้อยกว่าร้อยละ 10 จะมีอาการปวดข้อตลอด ในรายที่อาการไม่หายแพทย์อาจจะพิจารณาให้ steroid ในระยะสั้นๆ

ปัญหาเรื่องระบบประสาท

ผู้ป่วยร้อยละ 40 จะมีปัญหาเรื่องทางระบบประสาท น้อยกว่าร้อยละ 10 อาการทางระบบประสาทจะยังคงอยู่ อาการที่พบได้บ่อยคือมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า หรือเจ็บเหมือนเข็มตำ

ปัญหาเรื่องผิวหนัง

ผู้ป่วยโรคชิคุณกันย่ามักจะมีผื่น แต่ผื่นมักจะหายเองได้หมดโดยไม่จำเป็นต้องให้ยา นอกจากว่าผู้ป่วยที่มีโรคผิวหนังอยู่ เช่นสะเก็ดเงิน หรือโรคภูมิแพ้ผื่นคัน ซึ่งอาจจะทำให้โรคผิวหนังกำเริบได้

ยุ่งลาย | การป้องกันโรค | อาการของโรค | ข้อแตกต่างของโรค | โรคชิคุนกุนยา | การรักษา

เพิ่มเพื่อน