ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม Angiotensin receptorantagonists


ยาลดความดันโลหิตกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์เหมือนยาลดความดันกลุ่ม (ACE) inhibitors และรักษาโรคในกลุ่มเดียวกัน ข้อดีของยากลุ่มนี้คือไอน้อยกว่า และเกิดอาการแพ้ยาน้อยกว่ากลุ่ม (ACE) inhibitors

ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ที่ไหนบ้าง

 • ขยายหลอดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง ผลคือจะลดความดันโลหิต และลดอาการเหนื่อยจากหัวใจวาย
 • ลดการกระตุ้น angiotensin II ทำให้ลดความดันโลหิค
 • ขยายหลอดเลือดที่ไตทำให้ไตขับน้ำและเกลือแร่ซึ่งจะลดอาการบวม
 • ป้องกันโรคหัวใจวาย หัวใจขาดเลือด

ข้อบ่งชี้ในการใช้ ACEI

 • ป้องกันความผิดปกติของ ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular)
 • หัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง (Congestive heart failure)
 • โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
 • ห้องล่างของหัวใจ (ventricle) ซ้ายทำงานผิดปกติ LV dysfunction
 • ป้องกัน โรคไตเสื่อม (nephropathy)
 • ป้องกันโรคไตโรคเบาหวาน Diabetic nephropathy
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Post-myocardial infarction
 • กล้ามเนื้อหัวใจหนา LV hypertrophy
 • หลอดเลือดแดงแข็ง
 • มีโปรตีนในปัสสาวะ Proteinuria/ Microalbuminuria
 • หัวใจเต้นสั่นพริ้ว Atrial fibrillation
 • โรคอ้วนลงพุง Metabolic syndrome
 • รับประทาน ACEI-แล้วเกิดอาการไอ

ข้อห้ามใช้ ACEI

 • คนตั้งครรภ์
 • แพ้ยาและมีผื่น Angioneurotic oedema
 • เกลือแร่โพแทสเซี่ยมในเลือดสูง Hyperkalaemia
 • เส้นเลือดแดงที่ไตตีบทั้งสองข้าง Bilateral renal artery stenosis

กลไกการออกฤทธิ์(Mechanism of action)     

 ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นตัวรับสารAngiontensin II (Angiotensin II receptor)ทำให้สารAngiontensin II ไม่สามารถออก ฤทธิ์ได้ ผลก็คือทำให้เส้นเลือดขยายตัว ความดันโลหิตลดลง ขนาดยาที่ใช้

รูปแบบยา

ขนาดยาที่ใช้/ครั้ง

ความถี่ในการให้ยา

Candesartan

4-32 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Irbesartan

150-300 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Losartan

25-100 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Telmisartan

20-80 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Valsartan

80-320 มิลลิกรัม

วันละ 1ครั้ง(ในรายหัวใจล้มเหลว

แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

แต่ไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/วัน

อาการข้างเคียงACEI(Adverse drug reactions)

 •  อาจมีอาการเวียนศีรษะ,
 • หน้ามืด,
 • ปวดศีรษะ,
 • ง่วงนอน
 • ใจสั่น,
 • ร้อนวูบวาบบริเวณหน้า
 • มีรายงานการเกิดอาการเจ็บหน้าอกได้
 • อาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูง
 • ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง
 • กรดยูริคในเลือดสูงได้ในรายที่ใช้ยา candesartan
 • อาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำในรายที่ใช้ยา losartan
 • อาจทำให้ระดับโปตัสเซียมในเลือดสูงได้ในรายที่ใช้ยา irbesartan
 • ท้องเสีย, ท้องอืด, คลื่นไส้

ผลข้างเคียงของยากลุ่มACEI

 • อาการไอ แต่พบไม่บ่อย
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • เกลือแร่โพแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • ปวดศีรษะ
 • มีนงง
 • ท้องร่วง
 • มีผื่น
 • ไตหรือตับวาย แต่พบได้ไม่บ่อย

การรักษาด้วยยา อ่านเรื่อง Angiotensin blocker