สาเหตุของภาวะ Triglyceride สูง

 

สาเหตุจากพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรมหลายโรคเช่น Lipoprotein lipase deficiency และ apo C-II deficiency เกิดจากพันธุกรรม และอื่นๆ

โรคทาง Metabolic causes

 1. ตัวอย่างโรคที่ทำให้เกิดภาวะ triglyceride ในเลือดสูงได้แก่ โรคเบาหวานทั้งชนิดที่1 และชนิดที่2 โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่ร่างกายขาด insulin และเกิดภาวะเลือดเป็นกรด เอนไซม์ lipoprotein lipase ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่จึงทำให้เกิดภ่วะtriglyceride ในเลือดสูง เมื่อควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นการทำงานของเอนไซม์ lipoprotein lipase ดีขึ้นทำให้ระดับ triglycerid ลดลง

สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่สองภาวะ triglyceride สูงเนื่องจาก

 • เอนไซม์ Lipoprotein lipase ทำงานลดลงในภาวะที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน( insulin-resistant state)
 • ตับผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการสร้าง VLDL
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความผิดปกติของเผาผลาญ VLDL ทำให้มีการคั่งของremnant VLDL หรือIDL
 1. ไตร์กลีเซอร์ไรดสูงมักจะพบในผู้ป่วยอ้วน
 2. ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ทำงานน้อย Hypothyroidism ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจะมีปริมาณ LDL สูงแต่ก็มีผู้ป่วยที่สูงทั้งLDL และ triglyceride
 3. ภาวะไตรั่ว Nephrotic syndrome ไขมันตัวที่สูงได้แก่ LDL cholesterol แต่บางรายก็มีผู้ป่วยที triglyceride สูง

 

ยาที่ทำให้ Triglyceride สูง

สาเหตุอื่นๆ

 • การดื่มสุรามาก
 • การรับประทานแป้งมาก(ได้พลังงานจากแป้งมากกว่าร้อยละ60ของพลังงานทั้งหมด)
 • ตับอ่อนอักเสบ
 • การตั้งครรภ์

Triglycerideสูง อาการของTriglyceride สาเหตุของTriglycerideสูง โรคแทรกซ้อนของTriglycerideสูง การรักษาTriglycerideสูง ยารักษาTriglycerideสูง