jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การรักษาไตร์กลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง

เมื่อตรวจเลือดพบว่าค่า triglyceide ในเลือดสูงจะต้องตรวจหาสาเหตุ เช่นโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ทำงานน้อย ในการรักษาภาวะไขมัน triglycerideในเลือดสูงหากค่า triglyceride น้อยกว่า 500 mg/dl ยังไม่จำเป็นต้องให้ยารักษาไขมัน ให้รักษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุเช่นควบคุมเบาหวานให้ดีก่อน

อาหารและการออกกำลังกาย
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่า triglyceride ในเลือดสูงได้แก่

จะต้องควบคุมอาหาร

ปริมาณไขมันที่รับประทาน

สำหรับผู้ที่มีtriglycerideเกิน1000 mg/dlควรจะรับอาหารที่พลังงานได้จากไขมันไม่ควรจะเกิดร้อยละ10ของพลังงานทั้งหมด การจำกัดอาหารไขมันมากๆก็จะเปรียมเสมือนดาบสองคมกล่าวคือการลดอาหารไขมันมากๆก็จะทำให้น้ำหนักลด ไขมันทั้งtriglyceride cholesterolลด แต่ขณะเดียวกันก็จะลดไขมัน hdl ซึ่งเป็นไขมันที่ดี ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีtriglyceride ในเลือดสูงและไม่ต้องการลดน้ำหนักอาจจะให้รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำและเพิ่มไขมันจากน้ำมันไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรือเชิงซ้อนซึ่งจะทำให้ระดับ triglycerideลด HDL เพิ่ม และ LDl ลด

อาหารพวกแป้ง

หลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหรที่ผ่านการขัดสีเนื่องจากอาหารที่ไม่ขัดสีจะมีใยอาหารมากซึ่งจะลดการดูดซึมไขมัน ให้หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้และเครื่องดื่มน้ำอัดลม

น้ำมันปลา

น้ำมันปลาพบในปลาเนื้อมันเช่นปลา sardines, herring, mackerel และจากพืชคือ flax seed หากรับประทานน้ำมันปลาเป็นปริมาณมากจะลด triglyceride ลงได้ร้อยละ 40

การออกกำลังกาย

ออกกำลังกายแบบ aerobic และออกกำลังชนิดต้านแรง หากท่านไม่มีโรคประจำตัวให้ออกกำลังกายแบบ aerobic exercise วันละ30-60 นาทีสัปดาห์ละ 5 วัน และให้ออกกำลังชนิดต้านแรง เช่นการยกน้ำหนัก ครั้งละ20-30 นาทีสัปดาห์ละ 2 วันซึ่งสามารถลดไขมัน triglyceride และอาจจะเพิ่มไขมัน HDLประโยชน์ของการออกกำลังกาย

การสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อต้นขาและแขนจะชลดไขมัน triglyceride

จะตรวจไขมันไตร์กลีเซอร์ไรด์

สำหรับคนปกติที่ยังไม่เป็นโรค

หากผลตรวจปกติให้ตรวจทุก 5 ปี

สำหรับผู้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน หรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าร้อยละ20 ในเวลา 10 ปี จะต้องเจาะตรวจไขมันในเลือด ดังนั้นผู้ที่ต้องเจาะเลือดตรวจหาไขมันได้แก่

Triglycerideสูง อาการของTriglyceride สาเหตุของTriglycerideสูง โรคแทรกซ้อนของTriglycerideสูง การรักษาTriglycerideสูง ยารักษาTriglycerideสูง การปรับพฤติกรรม