แมกนีเซี่ยมกับโรคอ้วนลงพุง

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าภาวะอ้วนลงพุงเป็นภาวะที่จะให้เกิดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจุบันก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานอาหาร ที่มีแมกนีเซี่ยมสูงจะมีอัตราการเกิดโรคอ้วนลงพุงต่ำกว่าประชาชนทั่วไป

โรคอ้วนลงพุงคืออะไร

โรคอ้วนลงพุงหรือที่เรียกกันว่า Metabolic syndrome เป็นกลุมอาการที่ประกอบไปด้วย

  • อ้วนลงพุงโดยผู้ที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า 90,80 ชายและหญิงตามลำดับ
  • ไขมัน Triglyceride ในเลือดสูงมากกว่า 150 อ่านที่นี่
  • ไขมัน HDL ในเลือดต่ำน้อยกว่า 40
  • ความดันโลหิตสูงมากกว่า 130/80 อ่านที่นี่
  • น้ำตาลในเลือดมากกว่า 100 อ่านที่นี่

 

รายละเอียดอ่านที่นี่

หน้าที่ของแมกนีเซี่ยม

อ่านที่นี่

ผลการศึกษา

คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาคนจำนวน 5000กว่าคนอายุ 18-30 ปีโดยได้มีคำแนะนำเรืองอาหารที่มีแมกนีเซี่ยม ได้สัมภาษถึงวิตามินและอาหารที่รับประทานซึ่งทำให้ทราบว่ามีปริมาณแมกนีเซี่ยมมากหรือน้อย โดยศึกษา 15 ปี

ผลพบว่ามีผู้ป่วยประมาณ 600 กว่าคนเป็นโรค และหากนำผู้ป่วยที่เป็นโรคมาวิเคราะห์พบว่าผู้ที่รับประทานแมกนีเซี่ยมสูง มีโอกาศเป็นโรคอ้วนลงพุงน้อยกว่าผู้ที่รับประทานแมกนีเซี่ยมน้อยถึง ร้อยละ 31

ผู้วิจัยเชื่อว่าแมกนีเซี่ยมมีผลต่อการเกิดโรคอ้วนลงพุงและเบาหวาน วันนี้คุณรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมหรือยัง อ่านที่นี่

แมกนีเซียม สังกะสีวิตามินเอ วิตามินซ วิตามินอีแร่ธาตุวิตามิน