หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง

 

หมายถึงโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูงซึ่งเกิดโรคมีการแสดงออกมามาแล้วได้แก่

ความดันโลหิตสูง คำถามที่พบบ่อย

อวัยวะเสื่อมจากความดัน ประโยชน์ของการรักษาความดัน

 


fb google