หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การประเมินเบื้องต้นในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง


การประเมินเบื้องต้นจะมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ