การตรวจร่างกายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง


การตรวจร่างกายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

การตรวจร่างกายมีจุดประสงค์ คือ

ควรตรวจวัดความดันโลหิตทั้ง 2 แขน หากพบและตรวจยืนยันแล้วว่าความดันโลหิตตัวบนต่างกันมากกว่า 20 มม.ปรอท และ/หรือความดันโลหิตตัวล่าง DBP ต่างกันมากกว่า 10 มม.ปรอท ควรตรวจหาความปกติของหลอดเลือด

ผู้ป่วยทุกรายควรตรวจโดยการฟังที่ carotid artery, หัวใจและหลอดเลือดแดงที่ไต หากได้ยินเสียงฟู murmur บริเวณดังกล่าวควรตรวจค้นต่อด้วย carotid ultrasound, echocardiography, renal vascular ultrasound ตามลำดับ วัดส่วนสูง, น้าหนัก, เส้นรอบเอวในท่ายืนและคานวณ body mass index (BMI) คลำชีพจรขณะพักและฟังการเต้นของหัวใจซึ่งอาจพบการเต้นของหัวใจผิดปกติ arrhythmia เช่น หัวใจเต้นสั่นพริ้วAF หากการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

การตรวจร่างกายจะตรวจหา

  1. ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ,
  2. การเสื่อมของอวัยวะ
  3. โรคอ้วน


1การตรวจร่างกายที่แสดงที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ

อาจจะเกิดเนื้องอกของต่อมหมวกไตเองที่ผลิตฮอร์โมนมาก หรืออาจจะเกิดจากซื้อยาที่มีส่วนผสมของ steroid หรือเกิดจากการรักษาด้วยยา steroid อาการแสดงของ Cushing syndrome

หน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ ผิวหน้าจะบางและเห็นเส้นเลือด
มีการสะสมไขมันที่ต้นคอด้านหลัง
ผิวหนังมีการแตกเหมือนผิวหน้าท้องแตกของคนตั้งครรภ์
มีขนขึ้นมากกว่าปรกติ


เป็นเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนทำให้มีความดันสูง ใจสั่น เหงื่อออก ลักษณะจาเพาะของผิวหนังที่พบใน neurofibromatosis (pheochromocytoma)

มีตุ่มๆอยู่ใต้ผิวหนัง
มีผื่นสีออกน้ำตาลที่ผิวหนัง

2การตรวจหาว่าอวัยวะเสียหายจากความดันโลหิตสูง

3หลักฐานของโรคอ้วน

  การวินิจฉัยโรค