การพ่นยาหอบหืดชนิดละอองฝอย Neubulizer

การพ่นยาหอบหืดชนิดละอองฝอย Neubulizer เหมาะสำหรับพ่นยาในเด็กเล็ก ผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถใช้ MDI และสามารถใช้ได้ดีในหอบฉับพลันแต่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบเช่น oxygen หรือ air compress กระบอกพ่นยา face maskทำให้ไม่สะดวกในการพกพา วิธีใช้ 1. ให้นำยาใส่ในกระบอกพ่นยา ยาพ่นมีทั้งสำเร็จรูปไม่ต้องผสมน้ำเกลือและชนิดต้องผสมน้ำเกลือ
 2. เปิดอัตราการไหลของก๊าซ6-8ลิตรต่อนาทีจนเห็นไอน้ำ
 3. หายใจเข้าออกตามปกติ ถ้าเป็นเด็กโตควรกลั้นหายใจเป็นระยะๆ4-10วินาที
 4. เคาะกระบอกพ่นยาเพื่อป้องกันมิให้ยาติดค้างในกระเปาะ
 5. การพ่นยาไม่ควรน้อยกว่า5นาที
 6. ถ้าไม่เห็นละอองยาควรตรวจสิ่งต่อไปนี้
 • เปิดอัตราการไหลของก๊าซ6-8ลิตรหรือไม่
 • กระบอกรั่วหรือไม่
 • สายที่ต่อกับกระบอกหลุดหรือไม่
 • กระบอกพ่นยาประกอบถูกหรือไม่
 • กระบอกพ่นยาอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่
 1. ล้างทำความสะอาดกระบอกพ่นยาด้วยน้ำสบู่และน้ำประปาแล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนน้ำมาใช้

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

กลับหน้ายาพ่น

 

เพิ่มเพื่อน

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ