หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

 

การออกกำลังต้องปรึกษาแพทย์หรือไม่

แม้ว่าการออกกำลังกายจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็อาจจะมีโทษหรือผลเสียสำหรับคนบางกลุ่ม กลุ่มคนเหล่านี้สมควรที่ปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินว่าจะออกกำลังได้หรือไม่ จะออกกำลังอย่างไร หนักแค่ไหน กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่

 • อายุกลางคนหรือสูงอายุ และไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน เช่นชายอายุมากกว่า 40 ปีหรือหญิงอายุมากกว่า 45 ปีหากจะออกกำลังต้องปรึกษาแพทย์
 • มีโรคเรื้อรังประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
 • มีอาการแน่หน้าอก หรือแน่คอบริเวณกรามเวลาออกกำลังกาย
 • เป็นลมหมดสติขณะออกกำลังกาย
 • เหนื่อยง่ายแม้ว่าจะออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย
 • มีโรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบ
 • มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัวสูบบุหรีหรือเคยสูบบุหรี่

สมาคมแพทย์ American college sport and medicine ได้แนะนการออกกำลังกายไว้ดังนี้

คนแข็งแรง คนที่มีปัจจัยเสี่ยง 2 ข้อ
ความหนักของการออกกำลัง คนหนุ่ม คนแก่ ไม่มีอาการ มีอาการ รุ้ว่าเป็นโรค
ปานกลาง ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตรวจ ต้องตรวจ ต้องตรวจ
หนัก ไม่ต้องตรวจ ต้องตรวจ ต้องตรวจ ต้องตรวจ ต้องตรวจ

อายุน้อยกว่า40,50ใน ชายและหญิง

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ สูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนวัย

โรคหัวใจ โรคปอด โรคประจำตัวอื่นๆ


เรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่น่าสนใจ

แพทย์จะประเมินสุขภาพของท่าน บางรายอาจต้องตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพาน treadmill exercise

หากขณะออกกำลังกายและเกิดอาการดังต่อไปนี้ ท่านควรจะหยุดการออกกำลังกาย และปรึกษาแพทย์

ข้อห้ามในการออกกำลังกายเด็ดขาด

 1. หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 2. หัวใจเต้นผิดปกติ
 3. หัวใจวายที่ยังคุมอาการไม่ได้
 4. โรคติดเชื้อ

ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายในภาวะต่อไปนี้

ทบทวน 05-Mar-2006

เอกสารอ้างอิง

การออกกำลัง | เมื่อไร่ต้องปรึกษาแพทย์ | ตะคริว | คำนิยาม | ออกกำลังแค่ไหนถึงพอ| ออกกำลังอย่างปลอดภัย | วิธีออกกำลัง | การประเมินการออกกำลัง | จะออกกำลังนานแค่ไหน | การอุ่นร่างกาย | ทำไมต้องออกกำลัง

การออกกำลังกาย คำนิยามการออกกำลังกายfb google