หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การแปลผลการตรวจเลือด

เมื่อท่านไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ หรือไม่สบาย แพทย์มักจะเจาะเลือดเพื่อตรวจ และวินิจฉัยโรค บางท่านได้ผลเลือดมาโดยที่ยังไม่มีการแปรผล บางท่านไม่กล้าที่จะถามว่าตรวจอะไร เพื่ออะไร แปรผลอย่างไร บางท่านอาจจะได้รับคำอธิบายพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติ แต่บางท่านอาจจะได้สมุดมาหนึ่งเล่มพร้อมคำอธิบาย ซึ่งท่านอาจจะอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง บทความนี้จะกล่าวถึงการตรวจเลือดที่พบบ่อยๆ และการแปรผล ท่านสามารถคลิกหัวเรื่องที่ท่านสนใจ
   

fb google