หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

การเจาะเลือดหาเกลือแร่ของเลือด

การเจาะเลือดหาเกลือแร่มักจะเจาะในผู้ป่วยที่ต้องรับไว้ในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือผู้ที่รับประทานยาขับปัสสาวะ การเจาะเลือดหาเกลือแร่เป็นการเจาะหา โซเดียม โปแตสเซี่ยม คลอไรด์ และไบคาร์บอเนต เกลือแร่ในเลือดจะช่วยให้น้ำในร่างกายเกิดความสมดุล และยังช่วยให้กล้ามเนื้อ หัวใจ และอวัยวะต่างๆทำงานเป็นปกติ

ค่าปกติในเลือด

โซเดียม

มีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย การเจาะเลือดหาค่าโซเดียมจึงบอกว่าร่างกายมีความสมดุลของน้ำและเกลือแร่อย่างไร นอกจากนั้นการเคลื่อนผ่านของโซเดียมเข้าหรือออกนอกเซลล์ยังทำให้เซลล์บางชนิดทำงาน เช่น เซลล์สมอง กล้ามเนื้อ

ค่าปกติ=135-145 mEq/L

โซเดียมต่ำ hyponatremia

โปแตสเซี่ยม

เกลือนี้จะมีหน้าที่ช่วยในการบีบตัวของหัวใจ ระดับโปแตสเซี่ยมสูงหรือต่ำไปจะมีผลต่อการเต้นหัวใจ

ค่าปกติ= 3.5-5 mEq/L

ภาวะโปแตสเซี่ยมต่ำ

ภาวะโปแตสเซี่ยมสูง

คลอไรด์

จะเป็นเกลือแร่ที่ช่วยรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย หากร่างกายสูญเสียคลอไรด์มากร่างกายจะเป็นกรด

ค่าปกติ= 100-106 mEq/L

ไบคาร์บอเนต

เป็นเกลือแร่ที่ป้องกันมิให้เลือดเป็นกรด ความผิดปกติที่พบได้คือสูงไปหรือต่ำไป

ค่าปกติ= 24-30 mEq/L

การทำงานของไต

fb google