หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

ภาวะเกลือโปแตสเซี่ยมต่ำ hypokalemia

หมายถึงภาวะที่มีระดับเกลือโปแตสเซี่ยมในเลือดต่ำเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคหรือปัญหาตามมามากมาย

  • สาเหตุของเกลือโปแตสเซี่ยมต่ำ อาจจะเกิดจาก อาเจียน ท้องเสีย โรคของต่อมหมวกไตทำให้มีการผลิตฮอร์โมนบางชนิดมา การใช้ยาขับปัสสาวะทำให้มีการขับน้ำ เกลือโซเดียม โปแตสเซี่ยมออกจากร่างกายมาก
  • เกลือโปแตสเซี่ยมต่ำอาจจะทำให้รู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว กล้ามเนื้อกระตุก หรืออ่อนแรงแขนขาจนยกไม่ขึ้น หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น
  • เราจะทราบภาวะนี้ได้ดดยการเจาะเลือดตรวจหาระดับโปแตสเซี่ยม
  • การป้องกันต้องรับประทานอาหารที่มีโปแตสเซี่ยมสูง

สาเหตุของโปแตสเซี่ยมต่ำ

  1. สูญเสียโปแตสเซี่ยมทางเดินอาหาร

เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด ผู้ป่วยอาจจะรับประทานอาหารที่มีโปตสเซี่ยมต่ำ หรืออาจจะสูญเสียไปจากการอาเจียน หรือท้องเสียซึ่งเกิดจากการรับประทานยาระบายบ่อย

  1. สูญเสียโปแตสเซี่ยมทางปัสสาวะ

โรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียโปแตสเซี่ยมทางปัสสาวะได้แก่ โรคของต่อมหมวกไต ภาวะแมกนีเซี่ยมต่ำ โรคไต ยาขับปัสสาวะยาที่ทำให้เกลือแร่โปแตสเซี่ยมต่ำ

  1. ภาวะที่โปแตสเซี่ยมเข้าเซลล์

โรคที่ทำให้โปแตสเซี่ยมเข้าเซลล์ได้แก่ ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ การใช้อินซูลิน ยารักาาโรคหอบหืด

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

อาการของโรคเป็นอย่างไรและทราบได้อย่างไร

ผู้ที่มีเกลือแร่ต่ำเล็กน้อยมักจะไม่มีอาการอะไร อาจจะมีอาการแน่ท้อง หากระดับต่ำมากจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ยกแขนขาไม่ขึ้น ยกสีรษะไม่ขึ้น แต่ยังรู้สึกตัวและไม่มีอาการชา แต่หากขาดมากจะทำให้มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ และอาจจะหยุดเต้นได้

หากมีอาการดังกล่าวแพท์จะซักประวัติเพื่อหาสาเหตุ เช่นการถ่ายเหลว อาเจียน หรือการใช้ยาขับปัสสาวะ แพทย์จะให้เจาะเลือดเพื่อหาระดับโปแตสเซี่ยมในเลือด

การรักษา

จะต้องรักาาแก้ภาวะที่เป็นสาเหตุของโปแตสเซี่ยมต่ำ หลังจากนั้นจึงให้โปแตสเซี่ยมเพื่อเพิ่มระดับโปแตสเซี่ยมในเลือด สำหรับผู้ที่ต่ำไม่มากอาจจะให้รับประทานอาหารที่มีโปแตสเซี่ยมสูง การรับประทานโปแตสเซี่ยมเสริมควรจะรับประทานครั้งละไม่มาก แต่ไม่แนะนำให้วื้อรับประทานเองเพราะอาจจะอันตรายเสียชีวิตได้ การให้โปแตสเซี่ยมจะให้ในกรณี

โปแตสเซี่ยมในเลือดสูง

   

fb google