หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ยารักษาเชื้อราชนิดทาTopical  antifungal agents แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ตามสูตรโครงสร้างดังนี้

  1. Polyenes เช่น nystatin , natamycin
  2. Azolesเช่น econazole, ketoconazole, miconazole, clotrimazole, butoconazole, croconazole, fenticonazole เป็นต้น
  3. Allylamines  ftifine และ terbinafine
  4. Thiocarbamates เช่น tolnaftate
  5. Morpholine เช่น amorolfine
  6. Hydroxypyridenesเช่นciclopirox, clamine

ยาที่ใช้ทารักษาเชื้อราที่ผิวหนัง

ยารักษาเชื้อรากลุ่ม Azole

ยาในกลุ่มนี้ใช้รักษาการติดเชื้อราโดยเฉพาะติดเชื้อรุนแรง หรืออาจจะมีข้อบ่งชี้ตามความเห็นของแพทย์ ยาในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย

ข้อที่ควรจะคำนึงก่อนการใช้ยา

ก่อนการตัดสินใจใช้ยาทุกครั้งควรจะถามแพทย์ถึงผลดีผลเสียของการใช้ยา เพื่อชั่งน้ำหนักว่าควรจะใช้ยาหรือไม่ การใช้ยาควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

การใช้ยานี้อย่างถูกต้อง

ยาชนิดรับประทาน

การใช้ยาทา


การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน การรักษาเชื้อรา

ผิวหนังติดเชื้อรา  


fb google