หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ยารักษาเชื้อรา Econazole

เป็นยารักษาเชื้อราในกลุ่ม Azole ซึ่งมียา fluconazole, ketoconazole, itraconazole,และ miconazole ยานี้ใช้เป็นยาทาที่ผิวหนัง

ยานี้ใช้รักษาโรคอะไร

วิธีการใช้ยา

ยานี้ใช้ทาผิวหนังวันละ 1 ถึง 2 ครั้ง เช้าและเย็น โรคติดเชื้อบางชนิดต้องทายานานถึง 6 สัปดาห์ต้องปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ให้ล้างบริเวณที่จะทาให้สะอาด ปล่อยจนแห้ง ทายาและถูจนยาละลายหายไป ต้องทาให้ครอบคลุม แม้ว่าอาการจะดีขึ้นอย่าหยุดยาก่อนแพทย์สั่ง

ก่อนใช้ยาต้องบอกอะไรแก่แพทย์บ้าง

ผลข้างเคียงของยามีอะไรบ้าง

หากมีอาการดังกล่าวให้ไปพบแพทย์

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้แน่เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความชื้น และร้อน


ยารักษาเชื้อรา  fb google