หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Griseofulvin

เป็นยาที่ทำมาจากเชื้อรา Penicillium griseofulvum มีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อรา และจะออกฤทธิ์ได้ เฉพาะเชื้อราที่กำลังแบ่งตัว

Girseofulvin ครอบคลุมเชื้อแคบมากคือ ยับยั้งได้เฉพาะเชื้อในกลุ่ม dermatophytesที่ติดเชื้อเฉพาะผิวหนังเท่านั้น ยาไม่มีฤทธิ์ต่อ Candida spp. รวมทั้งเชื้อราอื่นๆ เช่น Aspergillus spp. และ Cryptococcus neoformans

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

การติดเชื้อราที่ผิวหนัง dermatophyte เช่น กลาก เกลื้อน ติดเชื้อราที่ศีรษะ สังคัง การติดเชื้อราที่เล็บ ฮ่องกงฟุต

ขนาดยาที่ให้

ต้องรับประทานยาหลังอาหารทันที

Griseofulvin ในรูปของ micronized particle และ ultramicronized particle จะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ดีมาก การรับประทานพร้อมอาหารที่มีไขมันสูงจะเพิ่มการดูดซึมถึง 2 เท่า ยากระจายตัวไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น ตับ ไขมันและกล้ามเนื้อลาย รวมทั้งผิวหนังได้ดี ยาบางส่วนถูกทำลายโดยกระบวนการ dealkylation และขับออกทางน้ำดี อาการข้างเคียง ที่พบส่วนใหญ่ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจพบเกิดเนื่องจาก griseofulvin มีฤทธิ์เป็น enzyme inducer ทำให้ลดระดับยาอื่นๆ ที่ให้ร่วมด้วย เช่น warfarin เป็นต้น

รูปแบบและขนาดของยา

ชนิดน้ำ

ชนิดเม็ด

ผลข้างเคียงของยา

ข้อควรระวังในการใช้ยา

ข้อห้ามในการให้

หากต้องรับยานี้ท่านต้องบอกแพทย์ถึงยาที่ท่านรับประทานอยู่

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

   


fb google