หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การติดเชื้อราที่ใบหน้า

เป็นการติดเชื้อรากลุ่ม Trichophyton rubrum. (T. rubrum) การติดเชื้อนี้พบได้ไม่บ่อยมักจะพบในเด็ก ส่วนใหญ่เป็นการแพร่มาจากการติดเชื้อราที่ เท้าและลำตัว และก็มาจากเชื้อราจากสัตว์

อาการเป็นอย่างไร

อาการของโรคไม่ต่างจากกลากที่ลำตัว อาการมีทั้งเฉียบพลัน จะมีผื่นและแพร่กระจายเร็ว หรือเป็นแบบเรื้อรัง อาการจะค่อยเป็นค่อยไป ลักษณะผื่นจะเป็นรูปกลมหรือวงรี มีขุ่ย รอบๆจะเป็นผื่นนูน ตรงกลางจะจางกว่าบริเวณขอบ เมื่อเจอแสงอาการคันจะเป็นมากขึ้น

การวินิจฉัยโรค

ส่วนใหญ่วินิจฉัยจากอาการและลักษณะผื่น หากยังสงสัยก็ขูดเอาขุยไปย้อมหาเชื้อรา

การรักษา

ส่วนใหญ่ใช้ยาทา อ่านที่นี่


การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน การรักษาเชื้อรา

   


fb google