หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

โรคกลาก

กลากเเป็นการติดเชื้อราที่ผิวหนัง โรคกลากทำให้เกิดผื่น มีขุย และคันบริเวณลำตัว หากเป็นที่ศีรษะเรียก tinea capitis หากเป็นที่เล็บเรียก Tinea ungium หากเป็นที่ใบหน้าเรียก Tinea facii สำหรับชาวตะวันตกเรียก Ring worm ซึ่งเรียกตามลักษณะของผื่นคือเป็นผื่นวงแหวน ตรงกลางผื่นจะไม่มีขุย ส่วนขอบผื่นจะเป็นขุย ขนาดของผื่นพบได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนกระทั่งใหญ่

สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อราซึ่งมักจะพบอยู่ในสุนัข แมว มักจะเป็นในเด็กเชื้อสามารแพร่กระจายจากคนที่ป่วยหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปสู่คนอื่น เชื้อพวกนี้จะอยู่บนเซลล์ผิวที่ตายแล้ว เชื้อที่มักจะเป็นสาเหตคือ

  • Trichophyton rubrum
  • Microsporum canis
  • Trichophyton mentagrophytes

อาการของโรค

1
1

เริ่มแรกจะเกิดผื่นแดงและคัน อาจจะเป็นรูปไข่หรือวงกลม ตรงกลางผื่นจะมีสีปกติหรือสีแดง ส่วนขอบจะยกสูง สีแดงและเป็นขุย ซึ่งเป็นบริเวณที่พบเชื้อเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ทายา steroid ผื่นอาจจะมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง

ใครที่มีโอกาสเกิดเชื้อ

การติดต่อ

การติดต่อสามารถติดได้ง่าย หากท่านได้รับเชื้อ และผิวหนังมีปัจจัยเสี่งดังกล่าวข้างต้น แหล่งที่มาของเชื้อได้แก่

การวินิจฉัย

โดยมากวินิจฉัยจากลักษณะของผื่น แต่หากไม่สามารถบอกได้ก็สามารถขุดขอบแผลซึ่งมีเชื้ออยู่ นำไปย้อมด้วย KOH ซึ่งจะพบตัวเชื้อ

การรักษา

ใช้ครีมรักษาเชื้อราทาวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผื่นมักจะหายใน 2 สัปดาห์ ยาที่ใช้ได้แก่

หลังจากผื่นหายให้ทาครีบหรือรับประทานยาต่ออีก  1 สัปดาห์เพื่อรักษาเชื้อที่ยังหลบซ่อนอยู่

วิธีการทายา

หากท่านทราบว่าเป็นเชื้อราแน่นอน ท่านอาจจะซื้อยามาทาเอง ขั้นตอนในการทายาได้แก่

สำหรับผู้ที่มีผื่นค่อนข้างมากหรือใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลก็ต้องใช้ยารับประทานรับประทานเพียงวันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน ที่นิยมและได้ผลดีได้แก่

การป้องกัน

เนื่องจากเชื้อชอบที่อุ่น ชื้น การป้องกันการติดเชื้อจะต้องทำให้ผิวแห้งอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงสัตว์ที่เป็นโรค การป้องกันที่สามารถทำได้

การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคกลากเกลื้อน

 


fb google