หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ยารักษาเชื้อราโคลไตรมาโซล Clotrimazole

เป็นยารักษาเชื้อราที่ผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน สังคง ฮ่องกงฟึต เชื้อราในปาก และเชื้อราในช่องคลอด มีทั้งชนิดครีมใช้ทา และชนิดใช้สอด

ยาต้านเชื้อรา Clotrimazole

เป็นยาต้านเชื้อรากลุ่ม Azole ซึ่งยาในกลุ่มนี้ได้แก่ fluconazole, ketoconazole, itraconazole,และ miconazole ยานี้ใช้เป็นยาทาที่ผิวหนัง หรือ อมรักษาเชื้อราในปาก หรือสอดช่องคลอด

รูปแบบของยา

ยา Clotrimazole มีรูปแบบของยา 3 รูปแบบได้แก่

การเก็บรักษา

ยานี้ควรจะเก็บที่อุณภูมิ 15-25 องศา

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดที่ใช้รักษา

การใช้ยาในคนท้อง และเลี้ยงลูกด้วยนม

ยานี้ถูกดูดซึมน้อยมาก และยังไม่มีรายงานถึงผลเสียของยานี้

ยารักษาเชื้อรา  


fb google