หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

อาการและอาการแสดงว่าเป็นโรคไต

อาการของโรคไตในที่นี้จะหมายถึงอาการของโรคไตวายเรื้อรัง โรคไตชนิดอื่นเช่นโรคนิ่วผู้ป่วยก็จะมีอาการเฉียบพลัน ปวดเอวปัสสาวะเป็นเลือด ส่วนผู้ป่วยที่มีทางเดินปัสสาวะอักเสบก็จะมีอาการไข้ปัสสาวะขัดหรือขุ่น แต่ผู้ที่เป็นดรคไตวายเรื้อรังส่วนใหญ่ในระยะเริ่มต้นมักจะไม่มีอาการอะไร เมื่อมีอาการไตก็เสื่อมลงไปมากแล้ว อาการเตือนว่าจะเป็นโรคไตได้แก่
เท้าบวม
เนฟโฟติก
หนังตาบวม
 1. ปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ ที่เกิดจากทางเดินปัสสาวะอักเสบซึ่งมักจะพบในเพศหญิง แต่หากพบในเพศชายจะต้องตรวจหาสาเหตุ เช่นนิ่ว
 2. หรือปัสสาวะลำบาก ต้องเบ่งแรง ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะสะดุดกลางคัน ซึ่งบ่งบอกว่ามีอารอุดตันทางเดินปัสสาวะ เช่นต่อมลูกหมากโต มดลูกหย่อน
 3. ปัสสาวะบ่อยจนผิดปกติโดยเฉพาะเวลากลางคืน คนปกติเมื่อนอนประมาณ6-8 ชั่วโมงจะไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ หรืออาจจะลุกขึ้นมา 1-2 ครั้ง เนื่องจากไตคนปกติจะดูดซึมน้ำกลับมากขึ้น ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังไตจะดูดน้ำกลับไม่ดีจึงมีอาการปัสสาวะบ่อย
 4. ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ มีเลือดหรือขุ่นกว่าปกติ ซึ่งบ่งบอกว่ามีเลือดปน หรือมีการติดเชื้อ
 5. ปัสสาวะผิดปกติเช่น เป็นฟอง เนื่องจากมีโปรตีนในปัสสาวะ
 6. หนังตา มือ หรือเท้าบวม อาการบวมที่หนังตาหรือหน้าจะสังเกตได้ง่ายเวลาตื่นนอนตอนเช้า
 7. เหนื่อยง่าย หอบเวลาเดินเนื่องจากมีปริมาณน้ำเกิน
 8. อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเนื่องมาจากภาวะโลหิตจาง
 9. เจ็บหน้าอกเนื่องจากเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 10. เลือดออกง่าย
 11. กระดูกหักง่ายเนื่องจากแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ
 12. คลื่นไส้ อาเจียน
 13. คันตามผิวหัง
 14. เจ็บเอว ปวดหลัง
 15. ความดันโลหิตสูง
 16. ความต้องการทางเพศลดลง

อาการที่เป็นไตเสื่อมหรือไตวาย

เมื่อไตเริ่มวายผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการ แต่เมื่อไตเริ่มเสื่อมมากขึ้นผู้ป่วยจะปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยขึ้น เนื่องจากไตไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับ นอกจากปัสสาวะตอนกลางคืนแล้วผู้ป่วยยังมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ความจำไม่ดี นอกจากนี้ยังมีอาการตามระบบต่างๆดังนี้

 1. ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ[ neuromuscular] จะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อปลายเท้าปลายมือชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบ  [peripheral neuropathy ]เป็นตะคริว และชัก
 2. ระบบทางเดินอาหาร[gastrointestinal] เบื่ออาหารคลื่นไส้ อาเจียน ปากอักเสบเป็นอาการที่พบที่พบทุกรายถ้าไตวายมากขึ้นบางรายมีเลือดออกทางเดินอาหาร
 3. ระบบหัวใจและหลอดเลือด[ cardiovascular ] ถ้าไตวายมากมีการคั่งของเกลือและน้ำจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง มีอาการบวมเนื่องจากหัวใจวาย บางรายมีอาการมีอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ [ pericarditis ]
 4. ผิวหนัง มีอาการคัน ผิวจะมีสีเหลือง-น้ำตาล

อ่านต่อเรื่องเมื่อไรที่ต้องไปพบแพทย์

โรคไตวายเรื้อรัง สาเหตุโรคไต การรักษาโรคไต การรักษาความดัน การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ ความเสี่ยงการเกิดโรคไต การตรวจวินิจฉัยโรคไต ความรุนแรงโรคไต สาเหตุโรคไต อาการโรคไต โรคไต

สาเหตุโรคไต ความเสี่ยงในการเกิดโรคไต


fb google