หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

กลุ่มอาการเนโฟรติก Nephrotic Syndrome

กลุ่มอาการเนโฟรตริก Nephrotic Syndrome เป็นอย่างไร

กลุ่มอาการเนโฟรติกเกิดจากการที่ไตขับโปรตีน หรือไข่ขาวออกทางปัสสาวะมากซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือดที่ไ ตไม่สามารถกรองโปรตีนหรือไข่ขาวไว้ ทำให้มีไข่ขาวรั่วออกมาทางปัสสาวะจำนวนมาก กลุ่มอาการเนโฟตริกไม่ใช่โรค แต่เป็นกลุ่มอาการที่ประกอบไปด้วยอาการหรืออาการแสดงที่สำคัญได้แก่

เท้าบวม
เนฟโฟติก
หนังตาบวม
  1. ตรวจพบปริมาณไข่ขาว (Proteinuria)จำนวนมากในปัสสาวะ
  2. ตรวจเลือดพบไข่ขาว (Albumin) ในเลือดต่ำ
  3. บวมเท้า ขอบตา
  4. ไขมัน Chosterol ในเลือดสูง

สาเหตุของกลุ่มโรคเนโฟตริก

สาเหตุของกลุ่มโรคเนโฟตริกอาจจะเกิดจากสาเหตุจากโรคไตโดยตรง หรือเกิดจากโรคอื่นๆที่มีผลต่อโรคไต

1สาเหตุจากโรคไต

การที่จะรู้ว่าเป็นโรคไตแบบไหนจะต้องเจาะเอาเนื้อไตไปส่องกล้องจุลทัศน์ ซึ่งจะปรากฎลักษณะของเนื้อไตว่าเป็นชนิดไหน

2สาเหตุจากโรคอื่น

เป็นกลุ่มโรคเนโฟตริกที่มีสาเหตุจากโรคอื่นเช่น

3ยาหรือสารพิษที่ทำให้เกิดเนโฟตริก
การตรวจปัสสาวะ

ยาหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดกลุ่มเนโฟตริกได้แก่

การตรวจวินิจฉัยที่สำคัญ

การตรวจวินิจฉัยที่สำคัญได้แก่การตรวจปัสสาวะ ซึ่งจะบอกว่าเป็นโรคไตหรือไม่โดยการตรวจปัสสาวะจะตรวจดังต่อไปนี้

ต่อหน้ที่สอง

โรคไตเรื้อรัง โรคไต ไข่ขาวในปัสสาวะ

   

fb google