หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยไตวาย

เป็นที่ทราบกันว่าสาเหตุไตเสื่อมที่สำคัญคือโรคเบาหวาน ดังนั้นการควบคุมโรคเบาหวานจะชะลอการเสื่อมของไต

  1. เป้าหมายของการควบคุมน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรัง คือ

โดยควรตรวจเมื่อได้เป้าหมาย แล้ว และควรตรวจ HbA1C อย่างน้อยทุก 6 เดือน

  1. การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่แสดงว่ายาลดระดับน้ำตาลในเลือด ชนิดใด ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ดีกว่ายาตัวอื่น นอกเหนือจากผลของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ยาลดระดับน้ำตาลชนิดรับประทาน

  1. อินซูลินเป็นยาที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะ เมื่อการทำงานของไตลดลงอย่างมาก

การควบคุมระดับไขมันในเลือด

การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ

   

fb google