หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณร้อยละ 50-70 จะมีความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 mmHg ความดันโลหิตสูงเป็นทั้งสาเหตุของไตเสื่อม และเป็นโรคแทรกซ้อนของไตเสื่อม นอกจากนั้นความดันโลหิตที่สูงยังทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สรุปจะต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตมีประโยชน์อะไรบ้าง

ในการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อมประกอบไปด้วย

   

fb google