หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Hepatitis A Vaccine

ไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) คืออะไร

ไวรัสตับอักเสบ A ทำให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบโดยเชื้อ Hepatitis Avirus ซึ่งสามารถพบได้ในอุจาระของผู้ป่วย ติดต่อโดยทางอาหาร และน้ำที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบ A สามารถทำให้เกิดอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ อาการตัวเหลืองตาเหลืองที่เรียกว่าดีซ่าน มีผู้ป่วยจำนวนน้อยที่เสียชีวิต

ใครควรจะได้รับการฉีดวัคซีน

กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A สูงได้แก่

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านการฉีดวัคซีนในบุคคลทั่วไปในประเทศไทย

จะให้วัคซีนอย่างไร

ให้2เข็มห่างกัน 6 เดือน

ไม่ควรให้วัคซีนแก่ใคร

  1. เคยแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง
  2. ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ ควรรอให้หายก่อน
  3. ไม่มีรายงานว่าเกิดผลเสียต่อเด็กในครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้
  4. เด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ

ผลข้างเคียงของวัคซีน

พบไม่มากอาจจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะหลังฉีด 3-5 วัน และจะหายไปใน1-2 วัน อาการแพ้อย่างรุนแรงพบน้อยมาก

โรคตับอักเสบเอ

 

   

fb google