วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ Hepatitis A Vaccine

ไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) คืออะไร

ไวรัสตับอักเสบ A ทำให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบโดยเชื้อ Hepatitis Avirus ซึ่งสามารถพบได้ในอุจาระของผู้ป่วย ติดต่อโดยทางอาหาร และน้ำที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบ A สามารถทำให้เกิดอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ อาการตัวเหลืองตาเหลืองที่เรียกว่าดีซ่าน มีผู้ป่วยจำนวนน้อยที่เสียชีวิต

ใครควรจะได้รับการฉีดวัคซีน

กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A สูงได้แก่

 • นักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวยังถิ่นที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบ A เช่น asia,Mexico,Africa,Southern and eastern europe ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนไป 1 เดือน
 • ประชาชนที่อาศัยในถิ่นระบาด
 • กลุ่มรักร่วมเพศ
 • พวกที่ติดยาเสพติด
 • ผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยที่ต้องเติมเลือดบ่อยๆ
 • บุคคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ
 • ผู้ประกอบอาหาร
 • บุคคลากรในกองทัพ
 • ถ้าหากจะฉีดวัคซีนในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีให้ฉีดโดยไม่ต้องเจาะหาภูมิ

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านการฉีดวัคซีนในบุคคลทั่วไปในประเทศไทย

จะให้วัคซีนอย่างไร

ให้2เข็มห่างกัน 6 เดือน

ไม่ควรให้วัคซีนแก่ใคร

 1. เคยแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง
 2. ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ ควรรอให้หายก่อน
 3. ไม่มีรายงานว่าเกิดผลเสียต่อเด็กในครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้
 4. เด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ

ผลข้างเคียงของวัคซีน

พบไม่มากอาจจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะหลังฉีด 3-5 วัน และจะหายไปใน1-2 วัน อาการแพ้อย่างรุนแรงพบน้อยมาก

โรคตับอักเสบเอ

เพิ่มเพื่อน