หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 การตั้งครรภ์ไตรมาสสอง

ตั้งครรภ์ไตรมาศ2

คุณแม่จะรู้ดีกว่าการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก อาการแพ้ท้อง อ่อนเพลียได้หายไป แต่จะมีอาการอื่นเพิ่มขึ้นมา ท้องมีขนาดเพิ่มขึ้น เด็กจะเริ่มดิ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจจะพบได้ในการตั้งครรภ์ในระยะนี้

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ี่13 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่14 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่15 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่16 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่17 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่18 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่19 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่20 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่21 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่22 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่23 | การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่24

การตั้งครรภ์เดือนที่ 4 | 5 | 6

   

fb google