เจ็บท้องเตือนหรือเจ็บหลอก

 

 

อาการเจ็บท้องเนื่องจากมดลูกบีบตัวเรียก Braxton Hicks contractions เป็นปรากฎการณ์ปกติสำหรับคนที่ตั้งครรภ์ มดลูกต้องเตรียมตัวสำหรับการคลอด ดังนั้นจึงมีการบีบตัวเป็นระยะเพื่อให้มดลูกแข็งแรงเมื่อถึงวันคลอด ผู้ที่ไม่มีการเจ็บเตือน เมื่อเข้าสู่การคลอดจะใช้เวลาในการคลอดนานกว่าผู้ที่มีอาการเจ็บเตือน

อาการเจ็บเตือนจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด

อาการเจ็บท้องเตือนอาจจะเริ่มต้นที่ปลายไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ แต่ส่วนใหญ่เริ่มที่ประมาณ 28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ และจะปวดถี่หรือรุนแรงมากขึ้นเมื่อใกล้คลอด

อาการของเจ็บท้องเตือนเป็นอย่างไร

เมื่อมดลูกเริ่มมีการบีบตัวใหม่ๆคุณแม่อาจจะไม่รู้สึกอะไร อาจจะรู้สึกบีบๆเล็กน้อย แต่เมื่อคลำบริเวณมดลูดจะรู้สึกว่าแข็งตัว แต่เมื่อใกล้คลอดการบีบตัวจะแรงขึ้น หน้าท้องจะแข็งขึ้น ปกติอาการเจ็บท้องเตือนจะเจ็บนานประมาณ1-2 นาที แต่บางทีก็อาจจะเจ็บนาน 5 นาที อาการเจ็บจะไม่สม่ำเสมอ

ปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการเจ็บท้องเตือนเป็นถี่

 • การเคลื่อนไหวของทารก
 • การยกของหนัก
 • การสัมผัสที่ท้อง
 • การมีเพศสัมพันธ์
 • การขาดน้ำ

วิธีการดูและเมื่ออาการเจ็บท้องเตือนเป็นถี่

 • ลดกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือการเปลี่ยนท่าก็จะลดอาการเจ็บท้องเตือน
 • ให้นอนพักตะแคงซ้าย
 • ดื่มน้ำสักแก้วเพราะการขาดน้ำจะทำให้เจ็บเตือนเป็นถี่ขึ้น
 • ให้ปัสสาวะบ่อยๆเพราะการอั้นปัสสาวะจะกระตุ้นทำให้เจ็บท้องเตือนบ่อย
 • หายใจเข้าออกยาวๆลึกๆช้าๆจะช่วยลดอาการเจ็บเตือน

 

เจ็บท้องเตือนและเจ็บท้องจริงต่างกันอย่างไร

สำหรับผู้ป่วยท้องแรก หรือผู้ที่เคยท้องมาก่อนอาจจะแยกยากระหว่างเจ็บท้องจริงและเจ็บท้องเตือน ข้อแตกต่างที่พบได้คือ

 • ความรุนแรงของอาการเจ็บท้องเตือนจะไม่มากขึ้น หากเจ็บท้องจริงความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้น
 • ความถี่ หากเจ็บท้องเตือนจะไม่ถี่ หากเจ็บท้องจริงจะปวดถี่มากขึ้น
 • ความสม่ำเสมอ เจ็บท้องเตือนจะไม่สม่ำเสมอ หากเจ็บท้องจริงจะเจ็บสม่ำเสมอ เช่นทุกห้านาที และเจ็บถี่ขึ้น
 • เจ็บท้องเตือนมักจะไม่เจ็ยเป็นเพียงตึงๆ เจ็บท้องจริงจะเจ็บและปวด

จะไปพบแพทย์เมื่อใด

หากคุณแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไปและมีอาการเจ็บท้องดังต่อไปนี้ให้ปรึกาากับแพทย์ประจำตัวของท่าน

 • มีอาการของเจ็บท้องจริง
 • เจ็บท้องมากกว่า 4 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง
 • เจ็บท้องร่วมกับมีมูกเลือดออกมา
 • มีน้ำเดิน
 • รู้สึกหน่วงๆบริเวณหัวเหน่า
 • รู้สึกปวดหลัง

เนื่องจากปัญหาจราจรในกรุงแออัด ท่านที่เจ็บท้องต้องประเมินให้ดีและเผื่อเวลารถติดด้วยนะ