หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตั้งครรภ์ไตรมาสสาม

การตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3

ทารกจะมีอายุประมาณ 25 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ ทารกจะมีขนาดยาว 17 นิ้วและหนัก 10 ปอนด์ ปอดของทารกยังไม่แข็งแรง กระดูกเริ่มมีความแข็งแรง มีการสะสมของแคลเซี่ยมที่กระดูก

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่

เมื่อคุณแม่ไปตรวจตามนัดแพทย์จะตรวจอะไรบ้าง

กิจกรรมที่คุณแม่ควรรู้

 

การตั้งครรภ์ไตรมาศ2  

fb google