หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การเฝ้าสุขภาพทารก Monitoring Fetal Health

อ่านที่นี่

คุณแม่คงกังวลว่าลูกที่เกิดมาจะสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ และคุณแม่จะติดตามว่าลูกแข็งแรงได้อย่างไร คุณแม่คงต้องไปตามนัดและรายงานความผิดปกติให้แพทย์ทราบโดยเร็ว การเฝ้าติดตามความสมบูรณ์ของเด็กจะเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับแพทย์ในการให้การดูแลคุณแม่และลูก

คุณแม่จะติดตามความสมบูรณ์ของลูกได้อย่างไร

วิธีการติดตามความสมบูรณ์ของทารก อาจจะกระทำได้โดยการติดตามเคลื่อนไหวของเด็ก การเต้นของหัวใจ อัตราการเจริญเติบโตของเด็กบางครั้งอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยเช่น ultrasound

  1. โดยการที่คุณแม่คอยนับการเคลื่อนไหวของเด็กโดยมากมักจะนับตอนท้องแก่ถ้าเด็กไม่เคลื่อนไหวในระยะ 12 ชั่วโมงให้รีบแจ้งแพทย์ อ่านที่นี่
  2. การตรวจ ultrasound สามารถให้ทั้งภาพและเสียงสามารถดูการเจริญเติบโตและการพัฒนาของทารก
  3. Nonstress test เป็นการเฝ้าติดตามการเต้นของหัวใจเมื่อเด็กเคลื่อนไหว ปกติเมื่อเด็กเคลื่อนไหวหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นโดยใช้เครื่องมือ Doppler ultrasound ติดตามการเต้นของหัวใจ
  4. Biophysical profile เป็นการใช้ ultrasound และ Nonstress testเพื่อเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

แต่ละข้อหากทำได้จะให้ 2 คะแนน หากทำไม่ได้จะให้ 0 คะแนน เด็กปกติจะได้คะแนน 8-10 หากได้คะแนน6 ก็ให้สงสัย หากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 แสดงว่าผิดปกติ

  1. contraction test เป็นการวัดการเต้นของหัวใจทารกที่ตอบสนองต่อการบีบตัวของมดลูก
  1. UMBILICAL ARTERY DOPPLER VELOCIMETRY

เป็นการวัดความเร็วของเลือดในสายสะดือ และดู velocity waveforms ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างเด็กที่ปกติและเด็กที่เจริญเติบโตช้า

ใครควรได้รับการติดตามความสมบูรณ์โดยใกล้ชิด

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ดังต่อไปนี้ควรได้รับการตรวจ

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ

คำแนะนำ(เป็นความเห็นเท่านั้น)

หน้าแรก

   

fb google