หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การเจาะเลือดตรวจสุขภาพครรภ์

ตรวจทั่วไป

 

ตั้งครรภ์ระยะ 1-3เดือน

ตั้งครรภ์4-6 gเดือน

ตั้งครรภ์เดือนที่7-9

   

fb google