การเจาะเลือดตรวจสุขภาพครรภ์

การเจาะเลือดตรวจสุขภาพครรภ์

ตรวจทั่วไป

ตั้งครรภ์ระยะ 1-3เดือน

ตั้งครรภ์4-6 gเดือน

ตั้งครรภ์เดือนที่7-9

 

เพิ่มเพื่อน