หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่ 18

การเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณแม่

  • สิ่งสำคัญคือคุณแม่ต้องพักผ่อนบ่อยๆและควรรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ เพราะเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้คุณวิงเวียนได้ ทั้งนี้ ควรพยายามทานสารอาหารที่ย่อยสลายช้า เช่น สารอาหารที่พบในข้าวโอ๊ตหรือผลไม้และผัก แทนที่จะทานขนมหวาน
  • ตั้งแต่การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่18-22 แพทย์จะนัดตรวจ Ultrasound เพื่อประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของทารกว่าเหมาะสมกับอายุครรภ์หรือไม่
  • ในระยะนี้สามารถแยกเพศจาก ultrasound ได้
  • ในระยะนี้ควรจะนอนตะแคงเพื่อไม่ให้มดลูกกดเส้นเลือด

การพัฒนาของทารก

การดูแลการตั้งครรภ์ 18 สัปดาห์

การปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่17 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่19

fb google