jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

นิ่วในไต

อาหารป้องกันโรคนิ่วในไต

อาหารทำให้เกิดนิ่วในไตได้อย่างไร

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตได้แก่ กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม ปริมาณน้ำที่ดื่ม และอาหารที่เรารับประทาน ร่างกายเราใช้อาหารในการให้พลังงาน และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ของเสียของอาหารที่ย่อยสลายจะถูกขับออกทางปัสสาวะ อาหารแต่ละประเภทจะให้ของเสียต่างกัน หากปริมาณของเสียมีมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดตกตะกอนเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ดังนั้นสำหรับผู้ที่เป็นนิ่วมาก่อน การป้องกันการเกิดนิ่วโดยการควบคุมอาหาร ร่วมกับการใช้ยาจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด

นิ่วในไตมีกี่ชนิด

นิ่วในไตมีอยู่ 4 ชนิดได้แก่

เราจะรู้ว่านิ่วเป็นชนิดไหน และมีประโยชน์อะไร

หากท่านปัสสาวะมีนิ่วออกมา เก็บเม็ดนิ่วให้แพทย์ส่งไปวิเคราะว่าเป็นนิ่วชนิดไหน การรู้ชนิดของนิ่วจะช่วยให้แพทย์แนะนำอาหารเพื่อป้องกันนิ่วได้อย่างถูกต้อง

จะต้องดื่มน้ำปริมาณเท่าไรจึงจะป้องกันนิ่วได้

ปริมาณน้ำที่จะดื่มขึ้นกับสภาพอากาศ และกิจกรรม ปกติจะแนะนำให้ผู้ที่เป็นนิ่วดื่มน้ำจนปัสสาวะประมาณวันละครึ่งแกลลอน ผู้ที่ทำงานมากและทำในที่ร้อนก็ให้ดื่มน้ำมากขึ้น การดื่มน้ำมากๆจะทำให้ปัสสาวะเจือจาง(สังเกตปัสสาวะจะใจหรือมีสีเหลืองจางๆ)

น้ำอะไรที่ป้องกันนิ่วได้

น้ำชนิดไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยง

บทบาทของเกลือในการป้องกันการเกิดนิ่ว

เมื่อร่างกายได้รับเกลือมาก เกลือจะถูกขับออกทางปัสสาวะมาก เกลือที่อยู่ในปัสสาวะมากจะทำให้เกิดการขับเกลือแคลเซี่ยมในปัสสาวะมาก ซึ่งจะทำให้เกิดนิ่วแคลเซี่ยมทั้ง oxalate หรือ phoshate วิธีการลดอาหารเค็มอ่านที่นี่

อาหารเนื้อสัตว์จะมีผลต่อการเกิดนิ่วในไตหรือไม่

เนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่ ดดยเฉพาะเครื่องในเมื่อย่อยสลายแล้วจะมีกรดยูริกในปัสสาวะมาก ดังนั้นผู้ที่มีนิ่วหรือโรคเกาต์ควรจะลดการรับประทานอาหารดังกล่าว

ผู้ที่มีนิ่วในไตรับประทานแคลเซี่ยมได้หรือไม่

การรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมไม่ได้ทำให้เกิดนิ่วชนิด calcium oxalate เนื่องจากแคลเวี่ยมในอาหารจะจับกับ oxalate ในอาหารและขับออกจากร่างกายทางอุจาระ ดังนั้นผู้ที่มีนิ่วชนิด calcium oxalate ควรจะได้รับแคลเซี่ยมวันละ 800 มิลิกรัม (นมพร่องมันเนย 1 แก้วมีแคลเซี่ยม 300 มิลิกรัม)เพื่อป้องกันนิ่วและเสริมสร้างกระดูก ข้อควรระวังการรับประทานแคลเซี่ยมเสริมอาจจะทำให้เกิดนิ่วชนิด calcium oxalate เพิ่มขึ้นจึงแนะนำให้รับประทานแคลเซี่ยมพร้อมอาหาร

สุราจะทำให้เกิดนิ่วในไตเพิ่มขึ้นหรือไม่

การดื่มสุราทำให้กรดยูริกเพิ่มขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่าสุราไม่มีผลต่อการเกิดนิ่วชนิดกรดยุริก อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ดื่มสุราเกินสองหน่วยสุราต่อวัน

การรับวิตามินจะทำให้เกิดโรคนิ่วในไตหรือไม่

การรับวิตามิน ซี และดี จะทำให้เกิดนิ่วในไตได้ เพราะร่างกายจะเปลี่ยนวิตามิน ซีเป็น oxalate ขับออกทางปัสสาวะ แนะนำว่าไม่ควรจะรับเกินวันละ 500 มิลิกรับต่อวัน สำหรับแคลเผซี่ยมควรจะรับพร้อมอาหาร

คนอ้วนจะเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วเพิ่มขึ้นหรือไม่

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักเกินจะมีโอกาสเป็นนิ่วในไตสูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ ดังนั้นควรจะรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อาหารสุขภาพ นิ่วในไต โรคเกาต์