jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 

ปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง หรือรักษาหรือควบคุมได้แก่

นอกจากการักษาความดันโลหิตสูง การรักษาเบาหวาน การงดบุหรี่ การรักษาไขมันในเลือดสูง ท่านยังสามารถป้องกันโรคอัมพาตได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

กลับไปหน้าโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มเพื่อน