ผลของโรคอัมพาต ต่อร่างกาย จิตใจ และความรู้สึก

สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 4 ส่านใหญ่ๆได้แก่ สมองซีกขวา Right cerebral hemisphere]  สมองซีกซ้าย[ Left cerebral hemisphere]  สมองน้อย [Cerebellum]  และก้านสมอง [Brain stem]โดยสมองแต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกัน

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพสมองซีกซ้าย

สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายซีกขวา การพูด และภาษา ดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองซีกนี้จะมีอาการอ่อนแรงข้างขวา บางคนพูดไม่ได้แต่รับฟังรู้เรื่อง ถ้าเป็นมากจะไม่สามารถทั้งรับฟังและการพูด

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพสมองซีกขวา

สมองซีกขวาทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายซีกซ้าย การกะระยะ และตำแหน่ง ดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองซีกนี้จะมีอาการอ่อนแรงข้างซ้าย บางคนไม่สามารถใส่กระดุมเสื้อได้ หรือใส่เสื้อผ้า ผูกเชือกรองเท้า

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมองน้อย

สมองน้อยทำหน้าที่การทรงตัว การประสานงานของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่สมองส่วนนี้เสียหายจะมีอากรทรงตัวไม่ได้ เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ก้านสมอง

ก้านสมองเป็นทางผ่านของเส้นประสาทที่นำคำสั่งจากสมองไปยังร่างกาย นอกจากนั้นยังควบคุมการหายใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ผู้ป่วยที่มีโรคตำแหน่งนี้อาจจะอ่านแรงแขนขาข้างใดข้างหนึ่งหรืออ่อนแรงแขนขาทั้งสองข้าง

ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกได้แก่

  • อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อข้างใดข้างหนึ่ง อาจจะเป็นทั้งแขนและขา
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว เช่น การนั่ง การยืน หรือการเดินไม่ได้ แม้ว่ากล้ามเนื้อยังคงมีแรงอยู่
  • ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถพูดและไม่สามารถเข้าใจภาษาทั้งพูดและเขียน  global aphasia บางรายพูดไม่ได้แต่ฟังรู้เรื่อง motor aphasia บางรายพูดลำบาก dysarthria
  • ผู้ป่วยบางรายไม่สนใจอวัยวะข้างใดข้างหนึ่ง มักเกิดในผู้ป่วยที่อ่อนแรงข้างซ้าย
  • มีอาการชา หรือปวดข้างใดข้างหนึ่ง
  • ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ ความคิด และการเรียนรู้
  • ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหาร
  • มีปัญหาเกี่ยวการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจาระ
  • ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเหนื่อยง่าย
  • ผู้ป่วยอาจจะมีอารมณ์ผันผวนเช่น หัวเราะ หรือร้องไห้เสียงดัง
การรักษาสมองขาดเลือด การป้องกันสมองขาดเลือด

เพิ่มเพื่อน