หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคกาฬโรค

เชื้อที่เป็นสาเหตุคือ Yersinia จัดอยู่ในกลุ่ม Enterobacteriaceae เชื้อทำให้เกิดโรคในคนได้แก่ : Y. pestis,ซึ่งเป็นสาเหตุของกาฬโรค plague, Y. pseudotuberculosis และ Y. enterocolitica. เป็นเชื้อที่ไม่ต้องการออกซเจน anaerobic, intracellular, ลักษณะเป็นแท่งติดสีแดง gram-negative bacillus.

ย้อมในเลือดจะมีลักษณะเหมือนเข็มกลัด

   

fb google