หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การติดต่อของโรคกาฬโรค

เชื้อจะติดต่อโดยการที่หมัดที่มีเชื้อโรคกัดและนำเชื้อโรคสู่คน แต่อาจจะเกิดจากเชื้อเข้าทางแผลซึ่งพบได้น้อย และอาจจะเกิดจากการที่เราหายใจเอาเชื้อกาฬโรคจากปอดของสัตว์ที่เป็นโรค แต่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้ไม่บ่อย

 

   

fb google