นิ้วมือนิ้วเท่าเน่าเนื่องจากลิ่มเลือดอุกตัน
เพิ่มเพื่อน