การสูบบุหรี่กับโรคหลอดเลือดตีบ

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเกิดโรค หากคุณสูบบุหรี่มากและเป็นระยะเวลานานคุณจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดตีบเพิ่มขึ้น กล่าวคือหากคุณสูบบุหรี่มากกว่า 20 วนต่อวันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 3,6สำหรับผู้ชายและหยิงตามลำดับ และหากคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใ จบุหรี่จะจัดว่าอันตรายต่อคุณเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงต้องเลิกโดยเด็ดขาด

ผลเสียของบุหรี่ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบได้ง่ายได้แก่

 • บุหรี่จะลดการสร้าง HDL cholesterol ซึ่งเป็นไขมันที่ดีที่ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ ขณะเดียวกันบุหรี่ก็ทำให้ระดับ LDL cholesterol เพิ่มขึ้น หาก LDL สูงจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบเป็นมากขึ้น
 • บุหรี่จะทำให้ carbon monoxide เพิ่มวึ่งจะทำให้ผนังหลอดเลือดได้รับอันตราย
 • บุหรี่จะทำให้หลอดเลือดแดงหดตัวซึ่งจะทำให้ผนังหลอดเลือดขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยง
 • บุหรี่ยังทำให้เลือดในร่างกายเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย

ดังนั้นจึงควรจะเลิกบุหรี หากเลิกสูบบุหรี่ก็จะลดอัตรายเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดตีบลงได้กว่าครึ่งไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่นานแค่ไหน และหากเลิกสูบบุหรี่นานก็จะลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดตีบลงตามระยะเวลาที่เลิก นอกจากนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่มาก

สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่หากท่านไม่รักตัวเอง ไม่รักสุขภาพตัวเอง หากเกิดโรคขึ้นมาผู้ที่จะเดือดร้อยนอกจากตัวท่านและ คนที่รักท่านก็จเดือดร้อนมาก มาเลิกบุหรี่เถอะโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

อาการของโรค

การสูบบุหรี่

การป้องกันการเกิดซ้ำ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. โรคหลอดเลือดตีบ
 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 3. โรคหลอดเลือดสมองตีบ
 4. โรคเส้นเลือดขาตีบ
 5. บุหรี่
 6. ไขมันในเลือดสูง
 7. โรคเบาหวาน
 8. อาหารสุขภาพ
 9. การออกกำลังกาย