อาการของโรคหลอดเลือดตีบ

โรคนี้จะดำเนินไปช้าๆหากยังตีบไม่มากจะไม่มีอาการ แต่หากตีบมากจะเกิดอาการของอวัยวะที่ขาดเลือดไปเลี้ยง อวัยวะที่สำคัญได้แก่

  1. หัวใจ
  2. สมอง
  3. เส้นเลือดแดงตีบที่เท้า


หัวใจ

เส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจหากเกิดการตีบแต่ไม่มากก็ไม่เกิดอาการอะไร แต่หากตีบมากจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะเกิดอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการแสดงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีด้วยกันสามรูปแบบ

  • อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงตีบมากจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอในขณะออกกำลังหรือทำงานหนัก กลุ่มนี้จะมีอาการเจ็บหน้าอกขณะทำงานหรือออกกำลังกาย เมื่อหยุดสักพัก หรืออมยาใต้ลิ้นอาการเจ็บหน้าอกก็จะหายไป อาการเจ็บหน้าอก
  • อาการเจ็บหน้าอกซึ่งต่างจากอาการเจ็บหน้าอกดังกล่าวข้างต้น คือเจ็บขณะพัก อมยาไม่หายปวด เจ็บนานกว่า กลุ่มนี้เจาะเลือดตรวจไม่พบว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด
  • กลุ่มที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด อาการปวดจะเกิดทันที่เกิดรุนแรง เป็นภาวะจะต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด

หลอดเลือดสมอง

ผู้ที่มีอาการดรคหลอดเลือดสมองตีบจะมีอาการที่สำคัญคือ ปากเบี้ยว อ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด หากเกิดอาการดังกล่าวท่านจะต้องจดเวลาที่เกิด และโทรเบอร์ 1669 เพื่อให้เจ้าหน้าทีมารับตัวไปรักษา

หลอดเลือดเท้าตีบ

ผู้ที่มีอาการหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้าตีบจะมีอาการปวดน่องเมื่อเดินหรือวิ่งไประยะหนึ่ง หากมีอาการเรื้อรังจะเกิดแผลที่เท้า

 

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

อาการของโรค

การสูบบุหรี่

การป้องกันการเกิดซ้ำ