jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

คอเลสเตอรอลสูงคืออะไร?

Cholesterol เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีสุขภาพที่ดี แต่ระดับคอเลสเตอรอลสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้

คอเลสเตอรอลเป็นสารคล้ายขี้ผึ้งคล้ายไขมันที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายของคุณ โดยสร้างจากตับของคุณ

มันอยู่ในทุกเซลล์ในร่างกายของคุณ และจำเป็นต่อการผลิตฮอร์โมน วิตามินดี และน้ำดี ซึ่งช่วยย่อยอาหารของคุณ

คอเลสเตอรอลจะรวมกับโปรตีนอยู่ภายในเพื่อสร้างอนุภาคที่เรียกว่าไลโปโปรตีน

คอเลสเตอรอลยังพบได้ในอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และไข่ เมื่อคุณกินอาหารเหล่านี้มากเกินไป ตับของคุณจะผลิตคอเลสเตอรอลมากขึ้น

โคเลสเตอรอลดี vs. โคเลสเตอรอลไม่ดี

คอเลสเตอรอลมี 2 ประเภท:

ระดับ HDL ที่สูงอาจช่วยลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้ คอเลสเตอรอล HDL ช่วยให้ร่างกายของคุณกำจัด LDL โดยการนำมันจากกระแสเลือดและผนังหลอดเลือดไปยังตับของคุณ ซึ่งจะสลายและขับออกจากร่างกาย

ในทางกลับกัน โคเลสเตอรอล LDL อาจทำให้เกิดคราบพลัคมากขึ้นในหลอดเลือดแดงของคุณ

การสะสมที่หนาและแข็งนี้สามารถอุดตันหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดแข็งตัวขึ้นในสภาพที่เรียกว่าหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง

ไตรกลีเซอไรด์คืออะไร?

ไตรกลีเซอไรด์ถูกเก็บไว้ในเซลล์ไขมันของคุณ ร่วมกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับร่างกายของคุณ

ไตรกลีเซอไรด์มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เบาหวาน ระดับคอเลสเตอรอลสูง หรือมีน้ำหนักเกิน มีแนวโน้มที่จะมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น

การตรวจคอเลสเตอรอล

ปริมาณคอเลสเตอรอลที่คุณมีในร่างกายสามารถวัดได้โดยการตรวจเลือดอย่างง่าย

ขอแนะนำให้ทุกคนตรวจคอเลสเตอรอลของตนเองโดยเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปี และอย่างน้อยทุกๆ ห้าปีหลังจากนั้น

เราสามารถคำนวนคอเลสเตอรอลรวมของคุณโดยรวม LDL และ HDL ของคุณ บวกกับ 20% ของปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคุณ

สาเหตุคอเลสเตอรอลสูงคืออะไร?

คอเลสเตอรอลวัดเป็นมิลลิกรัม (มก.) ของโคเลสเตอรอลต่อเดซิลิตร (dL) ของเลือด

ระดับคอเลสเตอรอลของคุณถือว่าสูงหากคุณมีระดับคอเลสเตอรอลรวมอยู่ที่ 240 มก./ดล. หรือสูงกว่า หากอยู่ระหว่าง 200-239 มก./ดล.อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เมื่อคอเลสเตอรอลของคุณสูงเกินไป คราบไขมันสามารถเกิดขึ้นที่ผนังหลอดเลือดแดงของคุณได้ ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง และอาจจะเกิดหลอดเลือดแดงตีบทำให้หัวใจและสมองของคุณได้รับเลือดเลี้ยงน้อยลง

เมื่อหัวใจของคุณขาดเลือด หรือเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

คอเลสเตอรอลสูง (หรือที่เรียกว่าไขมันในเลือดสูง) อาจเป็นกรรมพันธุ์ หรือผู้ที่รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ที่มีน้ำหนักเกิน และไม่ออกกำลังกาย มักจะมีคอเลสเตอรอลสูง

คุณมีแนวโน้มที่จะมีคอเลสเตอรอลสูงหากคุณสูบบุหรี่หรือดื่มหนัก

อาหารมีผลต่อคอเลสเตอรอล

อาหารเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลของคุณ สิ่งสำคัญคือต้อง:

ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงจะไม่มีอาการ ดังนั้นการตรวจสอบระดับคอเลสเตอรอลอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือไม่ ผลตรวจเลือดจะแสดงค่า

สิ่งสำคัญคือต้องทราบระดับคอเลสเตอรอลของคุณ เนื่องจากคอเลสเตอรอลสูง อาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด

HDL Cholesterol

HDL cholesterol ช่วยขจัด LDL cholesterol ออกจากกระแสเลือด

มันส่ง LDL กลับไปที่ตับซึ่งสามารถสลายและขับออกจากร่างกายของคุณได้

LDL Cholesterol

ระดับคอเลสเตอรอล LDL ที่สูงอาจทำให้เกิดคราบพลัคในหลอดเลือดแดงในสภาพที่เรียกว่าหลอดเลือด

วิธีนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองและหัวใจได้

Triglyceride ไตรกลีเซอไรด์

ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เก็บไว้ในเซลล์ของคุณ

ระดับไตรกลีเซอไรด์ของคุณมักจะสูงหากคุณรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง มีน้ำหนักเกิน ไม่ออกกำลังกาย และ/หรือสูบบุหรี่ ระดับไตรกลีเซอไรด์ในระดับสูงสามารถส่งผลต่อความเสี่ยงของหลอดเลือดได้

การตรวจคอเลสเตอรอล

สมาคมโรคหัวใจของอเมริกา แนะนำให้ทุกคนที่อายุเกิน 20 ปีตรวจระดับคอเลสเตอรอลของตนทุกๆ 4-6 ปีขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ การทดสอบนี้เรียกว่าโปรไฟล์ไขมันเป็นการตรวจเลือดอย่างง่าย จะแม่นยำที่สุดหากคุณอดอาหาร โดยงดเว้นจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำนอกเหนือจากน้ำเป็นเวลา 12 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ

ด้วยเหตุนี้ การทดสอบส่วนใหญ่จะทำในตอนเช้า การเจาะเลือดตรวจไขมัน

คอเลสเตอรอลสูง (Hypercholesterolemia)

คอเลสเตอรอลสูงหรือที่เรียกว่าไขมันในเลือดสูง สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายได้

เมื่อคุณมีระดับ LDL และไตรกลีเซอไรด์สูง และมีระดับ HDL ต่ำ คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ซึ่งคราบพลัคจะสะสมอยู่ในหลอดเลือดแดงของคุณ

คราบพลัคทำใหหลอดเลือด้ไม่ยืดหยุ่นและอุดตัน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายได้

อาการคอเลสเตอรอลสูง

ไม่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูง

คุณสามารถมีโคเลสเตอรอลสูงโดยที่คุณไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงควรตรวจดูเป็นประจำ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด

น้ำหนัก

คนปกติจะมีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง18-22.9 หากมีค่าดัชนีมวลกายสูงมากจะทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง การลดน้ำหนักเพียงร้อยละ5-10จะสามารถลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลลงได้ โรคอ้วน

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นประจำเช่นการเดินเร็วเพียงวันละ 30 นาทีสัปดาห์ละ 5 วันจะสามารถลดไขมันไม่ดี LDL และเพิ่มไขมันที่ดี HDL สำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายแนะนำให้เริมออกกำลังกายแบบเบาๆได้แก่ การเดิน การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

หยุดสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การหยุดสูบบุหรี่จะลดคอเลสเตอรอลในเลือด

การดื่มสุรา

หากคุณดื่มสุราก็แนะนำให้ลดการดื่มสุราลงเหลือชายวันละ 2 หน่วยส่วนหญิงลดลงเหลือวันละ1หน่วย


ทีมงาน Siamhealth.net ได้นำเสนอข้อมูลทางสุขภาพสำหรับประชาชน และมีความยินดีอนุญาติให้นำข้อมูลไปประกอบการสอน หรือแนะนำประชาชนหรือทำแผ่นพับเพื่อประกอบการสอน แต่สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำเนื้อหาหรือข้อมูลในเวปไปใช้ในสื่อ internet หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ กรุณาแจ้งขอจาก webmaster ก่อน หากตรวจพบว่ามีการระเมิดจะดำเนินตามกฎหมาย สอบถามได้ที่นี่

ติดต่อโฆษณาAbout us | Disclaimer | โทร 086-9869168