การป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า ระดับน้ำตาลที่สูงติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำลายหลอดเลือด และอวัยวะ เช่น หัวใจ ไต สมอง การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติรวมทั้งการคุมน้ำหนัก การออกกำลังกายการคุมไขมันในเลือด โดยสรุปคือการคุมโรคเบาหวานที่ดีสามารถป้องกันหรือชลอการเกิดโรคแทรกซ้อนได้

ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนจะมีโรคแทรกซ้อนหรือไม่

เป็นการยากที่จะบอกว่าผู้ป่วยคนไหนจะมีโรคแทรกซ้อน บางท่านอาจมีโรคแทรกซ้อนหลายอวัยวะ บางท่านอาจจะยังไม่มีโรคแทรกซ้อนเลยก็ได้ ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นเบาหวานท่านและยังไม่มีโรคแทรกซ้อนท่านควรควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีที่สุด ออกกำลังกาย ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

การป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

การป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดกับขา ท่านต้องรักษาสุขภาพเท้าให้ดีอยู่เสมอ ตรวจเท้า และบริหารเท้าทุกวัน

การป้องกันโรคแทรกซ้อนทางตาให้ตรวจตาทุกปีโดยจักษุแพทย์

กิจกรรมที่ต้องทำทุกวันเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

ผลไม้

รับประทานอาหารตามแผน รับประทานอาหารแต่ละมือให้ตรงเวลารวมทั้งอาหารว่าง และอาหารประจำ และที่สำคัญปริมาณอาหารควรจะคงที่ และไม่ควรงดอาหารมือใดมือหนึ่ง หลีกเลี่ยงไขมัน รักษาน้ำหนักมิให้ดัชนีมวลกายเกิน 23

การเดิน

 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต เช่น ทำสวนเพิ่มขึ้น ทำความสะอาดบ้านเพิ่ม ใช้เดินหรือขี่จักรยานแทนการนั่งรถ เดินออกกำลังวันละ 30 นาทีสัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วัน

ยา

รับประทานยาตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัดควรรับประทานเวลาเดียวกันทุกวัน

เครื่องเจาะน้ำตาล

ตรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลทุกวัน จดผลลงในสมุด ให้ปรึกษาแพทย์หากระดับน้ำตาลสูงติดต่อกัน 2-3 วัน

การตรวจเท้า

ตรวจเท้าท่านทุกวัน

ทำความสะอาดฟัน

ทำความสะอาดฟันด้วยแปรง และไหมขัดฟันทุกวัน ควรตรวจฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำ

ี่งดบุหรี่

การสูบบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงไต หัวใจ และขาลดลงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามอวัยวะต่างๆ ปรึกษาแพทย์ของท่านในการเลิกบุหรี่หากท่านเลิกด้วยตัวเองไม่ได้

สิ่งที่แพทย์ควรตรวจทุกครั้งที่ท่านได้พบ

เมื่อท่านพบแพทย์ท่านควรจะแสดงผลการตรวจเลือดรวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อปรึกษาหาทางแก้ไข ตารางข้างล่างจะเป็นการแสดงการตรวจที่แพทย์ควรจะทำทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาพบ รวมทั้งแสดงค่าเป้าหมายของการควบคุมที่ดี

ระดับน้ำตาลที่ดี

น้ำตาลสะสมต้องดี 
น้ำหนัก

ความดันโลหิต

ปรับระดับไขมันที่เหมาะสม
การรับประทานยา

เกี่ยวกับเท้า

แผนการออกกำลังกาย

การรับประทานอาหาร
การสูบบุหรี่
โรคแทรกซ้อน  

โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน | การป้องกันโรคแทรกซ้อน | การควบคุมที่ดี | โรคแทรกซ้อนตามอวัยวะ


โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวานการวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน