การรักษามะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านม

การรักษาโรคมะเร็งเต้านมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง

  • ชนิดของมะเร็ง
  • ระยของมะเร็ง
  • มะเร็งชนิดนั้นตอบสนองต่อฮอร์โมนหรือไม่
  • มะเร็งนั้นมียีน  HER2/neu หรือไม่

วิธีการรักษาทั่วๆไปประกอบไปด้วย

การให้ฮอร์โมน

การใช้ยาต้านฮอร์โมนจะได้ผลกับมะเร็งเต้านมที่เซลล์มะเร็งมี estrogen receptor positive เท่านั้น การให้ยามีด้วยกัน 2 วิธีคือ

  • การให้ยาที่ลดการสร้างฮอร์โมน estrogen
  • การให้ยาเพื่อแย่งที่จับกับ estrogen
ระยะของมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม