โรคมะเร็งมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งมะเร็งเต้านม

มะเร็งคืออะไร

ร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมาก โดยมีการแบ่งตัว ตามความต้องการของร่างกาย เช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีการผลิตเพิ่มเมื่อร่างกายเราเสียเลือด ผลิตเม็ดเลือดขาวเพิ่มเมื่อร่างกายเราติดเชื้อ แต่เซลล์ที่สร้างโดยที่ร่างกายเราไม่สามารถควบคุมได ้เราเรียกว่าเนื้องอก Tumor ซึ่งแบ่งเป็น Benign และ Malignant

เต้านม

 

คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง เนื้องอกจะไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย ตัดออกแล้วจะไม่เป็นซ้ำ เช่น fibroadenoma,cyst,fibrocystic disease

เซลล์จะแบ่งตัวไม่หยุด ร่างกายเราไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัว เซลล์จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงและแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ โดยอาจจะไปตามกระแสเลือด หรือทางน้ำเหลือง เราเรียกการแพร่กระจายว่า Metastasis

เต้านม

เต้านมของคนเราประกอบไปด้วยไขมัน เนื้อเยื่อ ต่อมน้ำนมนมประมาณ 15-20 lobes ภายใน lobe ประกอบ lobules และมีถุง bulbs ติดอยู่กับท่อน้ำนมซึ่งจะเปิดยังหัวนม (nipple) ภายในเต้านมยังมีหลอดเลือด และน้ำเหลือง( lymph) ซึ่งจะไปรวมกันยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ( axillary lymph node)

มะเร็งที่เกิดในท่อน้ำนมเรียก ductal carcinoma เมื่อมะเร็งแพร่กระจายมักจะไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และอาจจะไปยังกระดูก ตับ ปอด และยังไปตามหลอดเลือด

มะเร็งเต้านมเต้านม

เต้านมคนเราเปลี่ยนแปลงตามอายุ และตามรอบประจำเดือน การที่เราหมั่นคลำเต้านมตัวเองจะทำให้เรารู้ลักษณะปกติของเต้านม เราสามารถพบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เต้านมตั้งแต่แรก

 • ลักษณะเต้านมในแต่ช่วงเวลาของรอบเดือนจะมีลักษณะไม่เหมือนกัน ช่วงก่อนมีรอบเดือนเต้านมจะตึงและคัดเมื่อคลำจะรู้สึกตึง คลำได้ต่อมน้ำนม แต่หลังจากประจำเดือนมาแล้วเต้านมจะนิ่มขึ้น
 • เต้านมในวัยทองจะเหลวนิ่ม เนื่องต่อมน้ำนมไม่ทำงาน
 • สำหรับท่านที่ตัดมดลูกโดยที่ไม่ได้ตัดรังไข่ เต้านมของท่านยังคงเหมือนเดิม

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

คำว่าปัจจัยเสี่ยงหมายถึงปัจจัยหรือว่าที่จะเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมเพื่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญตือ

 • อายุ หากอายุมากจะเสี่ยงมาก
 • การมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย
 • การไม่มีบุตรหรือคลอดลูกคนแรกอายุมาก
 • เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านม
 • ประวัติญาติสายตรง(แม่ พี่ น้อง)เป็นมะเร็งเต้านม
 • มีการให้รังสีรักษาที่เต้านมหรือทรวงอก
 • ทำ mamogram แล้วพบความผิดปกติ
 • กินฮอร์โมน estrogen หรือ progesterone
 • การดื่มสุรามากกว่าหนึ่งหน่วยสุรา
 • คนผิวขาว
 • เข้าสู่วัยทองต้องอายุมาก
 • มีบุตรเมื่ออายุมาก
 • ไม่มีบุตร
 • ไม่ได้ให้นมลูก
 • อ้วน
 • การใช้ฮอร์โมนทดอทนตอนวัยทอง
 • การดื่มสุรามากกว่าหนึ่งหน่วยสุรา
 • ไม่ออกกำลังกาย

จะต้องเฝ้าการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอะไรบ้าง

คุณผู้หญิงทุกท่านต้องเรียนรู้ว่าเต้านมปกติของตัวเองเป็นเช่นไร ก่อนมีประจำเดือน หลังมีประจำเดือน หรือวัยทองเต้านมมีลักษณะอย่างไร หากเกิดโรคขึ้นมาคุณจะรู้ได้เร็ว

ลักษณะของเต้านม

ผิวหนังของมะเร็งเต้านม

 • สังเกตดูสีผิวของเต้านม ขนาด ผิวบริเวณเต้านมเรีบยสนิทไม่มีรอยบุ๋ม หากผิวมีลักษณะผิวส้ม หรือมีรอยบุ๋มที่ผิดปกติ คุณจะต้องคลำเต้านมตัวเองหากพบก้อนต้องปรึกษาแพทย์ หากยกมือขึ้นแล้วมีความผิดปกติที่ผิวหนังก็ถือว่าผิดปกติ
 • หากคุณรู้สึกว่ามีความปวดหรืออึกอัด ควรปรึกษาแพทย์
 • หากคุณคลำได้ก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้ ให้ปรึกษาแพทย์
 • สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหัวนมเช่น
  • มีน้ำที่ไม่ใช่น้ำนมไหลออกจากหัวนม
  • มีเลือดออกหรือหัวนมชื้นตลอดเวลา
  • หัวนมผิดตำแหน่งเช่นยุบลงไปหรือถูกดึงรั้งไปทางอื่น
  • ผื่นรอบหัวนม
มะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม