การวางแผนการรักษามะเร็งเต้านม

การตรวจพิเศษหลังจากทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านม

หลังจากทราบผลชิ้นเนื้อแล้วว่าเป็นมะเร็งเต้านม แพทย์อาจจะสั่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปหรือยัง การพิจารณาส่งตรวจขึ้นกับดุลยพินิจขงแพทย์ว่าจะตรวจมากน้อยแค่ไหน

 • X-RAY ปอดผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะต้องฉายรังสีที่ปอดเพื่อดูว่ามะเร็งได้มีการแพร่กระจายมาหรือยัง
 • Bone Scan การตรวจนี้จะตรวจว่ามะเร็งเต้ารมแพร่ไปกระดูกหรือยัง จะตรวจในผู้ป่วยที่คิดว่ามะเร็งแพร่กระจายแล้ว
 • CT การตรวจcomputer scan จะไม่ทำในผู้ป่วยที่เริ่มเป็นมักจะตรวจในผู้ป่วยที่เป็นมากและสงสัยว่ามีการแพร่กระจาย หากมีอาการที่อวัยวะใดก็จะสั่งตรวจอวัยวะนั้น
 • MRI เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กจะมีประโยชน์มากในการตรวจสมองและ
 • PET(positron emission tomography) การตรวจนี้ใช้น้ำตาลที่อาบรังสี เมื่อฉีดเข้าร่างกาย เซลล์มะเร็งจะนำน้ำตาลนั้นไปใช้เมื่อเราถ่ายภาพด้วยกล้องพิเศษทำให้เราทราบว่ามะเร็งแพร่ไปที่ไหนบ้าง
 • การตรวจเลือดเพื่อประเมินความแข็งแรงหรือตรวจหาว่ามะเร็งแพร่กระจายไปหรือยัง
  • CBC คือการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเป็นค่ามาตรฐานเพื่อจำเป็นต้องให้เคมีบำบัด
  • การตรวจสารเคมีในเลือดเช่น การทำงานของตับ เพื่อตรวจว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่
  • Tumor test ปกติเซลล์เต้านมจะตอบสนองต่อฮอร์โมน 2 ชนิดคือ estrogen,และ progesteron การตรวจหาreceptor บนเซลล์มะเร็งเต้านมจะช่วยเราในการวางแผนการรักษา หากเซลล์มะเร็งมี receptor ต่อฮอร์โมน การให้ยาซึ่งกั้นการทำงานของฮอร์โมนจะยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง
อาการของมะเร็งเต้านม ระยะของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม