การค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก

การจะค้นหามะเร็งแรกเริ่ม ประชาชนจะต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเต้านมตนเองเสียก่อนจึงทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเต้านม อ่านเรื่องเต้านมตนเอง

การคัดกรองหรือการค้นหามะเร็งมะเร็งในระยะแรกเริ่ม หมายถึงการตรวจค้นหามะเร็งโดยที่ไม่มีอาการของมะเร็ง การที่มะเร็งเต้านมมีอาการมักจะมีการแพร่กระจายแล้ว การค้นพบมะเร็งเต้านมก่อนที่จะเกิดอาการมักจะให้ผลการรักษาดี

มะเร็งเกือบทุกชนิดหากค้นพบในระยะเริ่มแรกจะให้การรักษาได้ผลดี ดังนั้นการค้นพบตั้งแต่เริ่มเป็นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 1. การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ควรจะตรวจอย่างน้อยเดือนละครั้ง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจคือหลังจากประจำเดือนหมด
 2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ ควรตรวจตั้งแต่อายุ 20 ขึ้นไปโดยตรวจทุก 3 ปี ส่วนผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปีตวรจะตรวจด้วยแพทย์ทุกปี และควรจะทำควบคู่กับการทำ Mamogram
 3. การตรวจด้วย Mamogram สามารถตรวจพบก่อนก้อน 2 ปีจัดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรอง
  มะเร็งเต้านมในผู้หญิงทั่วไป อย่างไรก็ตาม แมมโมแกรม
  อาจตรวจไม่พบประมาณร้อยละ 10-15 ทั้งๆ ที่เป็นมะเร็งเต้านม

การตรวจ Mamogram เป็นการตรวจที่ดีที่จะค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นแนะนำให้เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่ำแนะนำให้ตรวจ mamogram หลังอายุ 50 ปี

การคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 50 ปี

การคัดกรองคือการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น เนื่องจากการค้นพบในระยะเริ่มต้นจะทำให้การรักษาหายขาด ในประเทศตะวันตกจะพบมะเร็งเต้านมได้บ่อยมากโดยประมาณว่าพบได้มากถึง 1 ใน 9 แต่สำหรับประเทศไทยพบว่าอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมคิดเป็นร้อยละ 12.4 ของมะเร็งของสุภาพสตรีซึ่งมีข้อเท็จจริงดังนี้

 • ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เป็นมะเร็งเต้านม และผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมก็มักจะไม่มีประวัติครอบครัว
 • อายุมากขึ้นก็มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • ผู้หญิงที่มีประวัติครอบครัวว่าเป็นมะเร็งเต้านม แต่ไม่เป็นกลุ่มเสียงก็มีโอกาศเกิดมะเร็งเต้านมน้อย

สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 50 ปีการคัดกรองหรือการตรวจหามะเร็งแรกเริ่มจะได้ผลไม่ดี เนื่องจากมะเร็งเต้านมมักจะพบหลังอายุ 50 ปี และช่วงอายุน้อยต่อมน้ำนมยังไม่ฝ่อทำให้การตรวจ mamogram ไม่ชัดเจน

 

ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งเต้านม

ข้อดี

 • เป็นการค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่ม
 • ช่วยให้ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีมีโอกาศรอดชีวิตเพิ่มขึ้น
 • การคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มจะเพิ่มโอกาศในการค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มชนิดอื่น

ข้อเสีย

 • ระหว่างการตรวจ mamogram จะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ป่วย
 • การตรวจ mamogram เป็นการตรวจด้วยรังสี x-ray ซึ่งในการตรวจแต่ละครั้งปริมาณรังสีที่ได้รับไม่มาก แต่หากต้องการตรวจให้ภาพชัดก็อาจจะทำให้ได้รับรังสีมาก และในกรณีที่ตรวจตั้งแต่อายุน้อยก็อาจจะทำให้ได้รับรังสีสะสม
 • การตรวจ mamogram ให้จะให้ผลผิดปกติ ทำให้ต้องตรวจซ้ำซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นมะเร็งทำให้ผู้ป่วยเกิดความกังวล
 • การตรวจ mamogram บางครั้งอาจจะต้องตรวจซ้ำ
 • การตรวจ mamogram ไม่สามารถค้นพบมะเร็งได้ทุกชนิดโดยเฉพาะมะเร็งท่อน้ำนม และในคนที่อายุน้อยกว่า 50 ปี
 • แม้ว่าจะได้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งประจำปี แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่ามะเร็งจะไม่เกิด
ปัจจัยความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม